ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه unique

توسعه کلمه unique

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  every human being is unique

 • نام : سید عادل

  being the only one of its kind ............ unusually good and special .................... existing only in a particular place or in relation to a particular person or people

 • نام : الهه

  to be the only one of a kind, special

 • نام : الهه

  syn: rare

 • نام : sepideh

  Being unique is so important for everyone

 • نام : فائزه

  کدبندی: " اونی که" " منحصر به فرده" منظورمه!

 • نام : محمدعلي

  Each of us show unique manner during life!!

 • نام : محمدعلي

  Tehran mayor has unique ability in destroying nature and history of the city!!

 • نام : محمدعلي

  Travel to Paris was a unique experience for us!

 • نام : احسان

  being the only one of its kind; unlike anything else. "the situation was unique in British politics"

 • نام : احسان

  synonyms: distinctive, individual, special, especial, idiosyncratic, quirky, eccentric, isolated

 • نام : احسان

  a unique person or thing. "some of Lamb's writings were so memorably beautiful as to be uniques in their class"

 • نام : احسان

  Being the only one of its kind; unlike anything else

 • نام : محمدعلي

  My teacher speech is a unique information concerning to its expert!

 • نام : علی

  adj. singular, matchless, unequaled, rare

 • نام : پیمان

  What makes it so unique?

 • نام : پیمان

  These flowers have a unique smell.

 • نام : پیمان

  Everyone is unique.

 • نام : پیمان

  Language is unique to man.

 • نام : مجید

  unique factor = عامل يگانه

 • نام : مجید

  unique solution = راه حل منحصر بفرد

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت