ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه tradition

توسعه کلمه tradition

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سید عادل

  meaning 1: [uncountable and countable] a belief, custom, or way of doing something that has existed for a long time, or these beliefs, customs etc in general

 • نام : سید عادل

  example 1: The university has a long tradition of supporting the arts

 • نام : سید عادل

  Do not use "habit" when you are talking about actions or ways of doing things that have existed among a group of people for a very long time. Use "tradition" or "custom"

 • نام : سید عادل

  compare with "tradition"-----> A "habit" is something that you do often, because you have done it many times before

 • نام : ژاله

  syn: custom

 • نام : کسری

  an age-old traditio=custom

 • نام : Mohammad

  Visiting is fine traditions.

 • نام : LEYLA

  the transmission of customs or beliefs from generation to generation, or the fact of being passed on in this way.

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " تِر دیش" ماهواره در " سنت "ها به وضوح معلومه.

 • نام : ar

  مرتبط = tradition narrated by several authority

 • نام : ar

  مرتبط = tradition of fair authority

 • نام : ar

  مرتبط = tradition related

 • نام : امیرحسین

  the transmission of customs or beliefs from generation to generation, or the fact of being passed on in this way.

 • نام : عبدالغفور

  I dont accept some ancent Superstition traditions. من بعضی سنتهای خرافی باستانی را قبول ندارم.

 • نام : لیلا

  beliefs

 • نام : لیلا

  opinions

 • نام : Mohammad

  Visiting is so good traditions.

 • نام : علی

  n. custom, practice, convention

 • نام : احسان

  custom, practice, convention

 • نام : احسان

  the transmission of customs or beliefs from generation to generation, or the fact of being passed on in this way. "members of different castes have by tradition been associated with specific occupations"

 • نام : احسان

  synonyms: historical convention, unwritten law, oral history, heritage

 • نام : احسان

  a doctrine believed to have divine authority though not in the scriptures

 • نام : ياسمن

  the way of doing something,the way that shows norms or Abnormalities... the ways that shows customs of eating,clothing,speaking or even taboo or the right way to do somthings..

 • نام : الهام

  A belief or custom that has existed for a long time

 • نام : مجید

  prophet's tradition = حديث نبوى

 • نام : مجید

  tradition-directed = سنت گرا

 • نام : مجید

  tradition related = by successive witnesses = سنت متواتر

 • نام : مجید

  usage note habit

 • نام : لیلا

  می پسندم

 • نام : پیمان

  It's a family tradition

 • نام : پیمان

  It's a stupid tradition.

 • نام : پیمان

  This is a Turkish trdition.

 • نام : پیمان

  We must have respect tradition.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت