ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه tempt

توسعه کلمه tempt

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : ebi

  معنی کلمه اشتباه است

 • نام : سید عادل

  tempt: meaning 1: to try to persuade someone to do something by making it seem attractive ==> It would take a lot of money to tempt me to quit this job

 • نام : سید عادل

  tempt: meaning 2: to make someone want to have or do something, even though they know they really should not ==> Youre tempted to buy that dress

 • نام : راحله

  preposition: into, with ( restaurants tempting us with delicious cakes)

 • نام : Mim

  In the example: "... are *more* tempting..."

 • نام : حسین

  کلمه Ore فکر کنم اضافی هست تو این جمله

 • نام : masome

  خواهش میکنم کد بذارین:-(

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " تِمِ پِنت هوس" رویِ دسک تاپ کامپیوتر " وسوسه انگیزه "

 • نام : محمدعلي

  The prejudice tempt me to relinquish this job!!

 • نام : محمدعلي

  Who can tempt my boss to alter his way to immense valley!!

 • نام : محمدعلي

  A banana split can tempt me to break my diet!!

 • نام : احسان

  entice or try to entice (someone) to do something that they find attractive but know to be wrong or unwise.

 • نام : احسان

  "there'll always be someone tempted by the rich pickings of poaching"

 • نام : احسان

  have an urge or inclination to do something. "I was tempted to look at my watch, but didn't dare"

 • نام : احسان

  persuade (someone) to do something. "he was tempted out of retirement to save the team from relegation"

 • نام : Hossein

  در فارسی "وسوسه کردن " معنای بهتری میتونه باشه

 • نام : محمدعلي

  The frequent delinquents usually say that their bad friends tempt them to unlawful behavior !

 • نام : علی

  v. allure, entice, tantalize, seduce

 • نام : پیمان

  Don't tempt me.

 • نام : پیمان

  That must be tempting.

 • نام : پیمان

  That sounds very tempting.

 • نام : پیمان

  He gave in to the temptation.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت