ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه talent

توسعه کلمه talent

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : fateme

  مترادف:genius

 • نام : سید عادل

  meaning 1: [uncountable and countable] a natural ability to do something well

 • نام : سید عادل

  example: [have talent] He has a lot of talent, and his work is fresh and interesting

 • نام : سید عادل

  example: [show talent] She showed a talent for acting at an early age

 • نام : سید عادل

  meaning 2: [uncountable] a person or people with a natural ability or skill ==> Britains footballing talent

 • نام : سید عادل

  meaning 3: [uncountable] (British English) (informal) sexually attractive people

 • نام : سارا

  syn:clever

 • نام : کیوان

  use our talents : They have been using their artistic talents to brighten up the school

 • نام : کیوان

  develop your talent : education allows people to develop their talents to the full

 • نام : کیوان

  waste your talent: They felt their son was wasting his talents and his time

 • نام : کیوان

  great talent, exceptional talent, real talent, raw talent, natural talent, musical/artistic talent

 • نام : کیوان

  talented (adj), talent-less (adj)

 • نام : nikoo

  we have alot of good talent in our country but they cant show their talent................and had forgotton

 • نام : behi

  Example: he has a talent for drawing.

 • نام : behi

  talentless = having no talent or natural ability

 • نام : LEYLA

  a natural ability to do something well

 • نام : mylovearak@yahoo.com

  a special ability that allows someone to do something well

 • نام : Mohammad

  my talent is in winter sport

 • نام : مائده

  talented person

 • نام : مائده

  musical talented

 • نام : مائده

  natural talent

 • نام : مائده

  talent for writing

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " تله" گذاشتن برای " استعداد " ذاتی ما.

 • نام : امیرحسین

  genius

 • نام : مهدی

  I am very talent.

 • نام : م

  talent= people or a person with a ntural ability to do something well.

 • نام : م

  she is a great talent.

 • نام : م

  a woman of many talents

 • نام : ar

  مرتبط = talent show

 • نام : ar

  مشابه = smart materials, talented materials

 • نام : ar

  مشابه = talent for musics

 • نام : mehdi

  natural ability

 • نام : عبدالغفور

  Hard working is more important than talent.

 • نام : لیلا

  natural ability

 • نام : علی

  n. innate ability or skill; capacity for achievement; talented person; any of a number of ancient coins (used in Greece, Rome and the Middle East)

 • نام : احسان

  مثال ..he has talent in music، some of the most brilliant young talent in this country، talented,

 • نام : احسان

  معنی جملات فوق: او در موسیقی استعداد دارد، برخی از درخشان ترین جوانان بااستعداد این کشور، با استعداد یا خوش قریحه

 • نام : N

  A marked innate ability, as for artistic accomplishment: has a rare talent for music

 • نام : احسان

  natural aptitude or skill. "he possesses more talent than any other player"

 • نام : احسان

  a former weight and unit of currency, used especially by the ancient Romans and Greeks. "a mighty steed bought from a Thessalian merchant for thirteen talents"

 • نام : مجید

  talent/aptitude test = ازمون شايستگى ,روانشناسى : ازمون استعداد ,علوم نظامى : ازمون قابليت فردى

 • نام : مجید

  talent scout = کسیکه اشخاص لایق وذیفن را برای کار مخصوصی کشف واستخدام

 • نام : مجید

  /informal/ sexually attractive people

 • نام : مجید

  n. 1. natural abilities or qualities 2. a person who possesses unusual innate ability in some field or activity

 • نام : پیمان

  The kid had talent.

 • نام : پیمان

  Speaking of talent.

 • نام : پیمان

  I reward talent.

 • نام : پیمان

  The lover has no talent.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت