ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه shot

تيراندازي

مرجع: لغات دیداری - کلمه و عکس

معنی، مثال و تلفظ کلمه shot و معادل آن در فارسی


برای مشاهده عکس های کلمه shot روی لینک زیر کلیک کنید:

عکس های کلمه shot در وب

shot

توسعه کلمه shot

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سعید

  به نظر معنی درستش تیر هست نه تیر اندازی!

 • نام : سید عادل

  a) an act of firing a gun [countable] ==> He pulled out his rifle and fired three shots

 • نام : سید عادل

  b) the sound of a gun being fired ==> Where were you when you heard the shot?

 • نام : سید عادل

  c) someone who is good, bad etc at shooting ==> She is an excellent shot

 • نام : سید عادل

  d) small metal balls that are shot, many at a time, from a shotgun نظر سعید هم درست است:

 • نام : علی

  این تکراریه!

 • نام : نادر

  Be cautios: Shut= close

 • نام : مژگان - Architect

  shoot فعل .....shot اسم

 • نام : غزل

  a)a single act of shooting.--- He fired one shot. شليك

 • نام : غزل

  b) the sound of a gun being fired. ---He heard a shot. صداي گلوله

 • نام : غزل

  c)a throw, hit, turn etc in a game or competition. ------ He played some good shots in that tennis match; Good shot! ضربه

 • نام : غزل

  d-- an attempt.--- I don't know if I can do that, but I'll have a shot (at it). تلاش

 • نام : غزل

  e)something which is shot or fired, especially small lead bullets used in cartridges. --------lead shot. فشنگ ؛گلوله

 • نام : غزل

  f) a photograph, especially a scene in a film. عكس

 • نام : غزل

  g)an injection.----- The doctor gave me a shot. تزريق

 • نام : غزل

  i) a marksman.--- He's a good shot. نك تيرانداز

 • نام : غزل

  like a shot: very quickly; eagerly.---------He accepted my invitation like a shot. بي معطلي

 • نام : احسان

  firing of a bullet or other projectile from a weapon; range of a firearm or other weapon; lead pellet used in shotguns; shooter; hypodermic injection; throwing of a heavy ball (Sports); blow; photograph; film or video sequence; small amount of liquor

 • نام : احسان

  the firing of a gun or cannon. "Mulder killed him with a single shot"

 • نام : احسان

  synonyms: report, crack, bang, blast, explosion, discharge; gunfire "a shot rang out"

 • نام : احسان

  hit, stroke, or kick of the ball in sports such as football, tennis, or golf. "his partner pulled off a winning backhand shot"

 • نام : مجید

  shot put , 'shot put, n [singular] (پرتاب وزنه ): a sport in which you throw a heavy metal ball as far as you can

 • نام : مجید

  shot putter = شرکت کننده در پرتاب وزنه، وزنه پران

 • نام : مجید

  sighting shot = تيرهاى قلق گيرى يا تنظيم وسايل نشانه روى

 • نام : مجید

  stuff shot= شوت ابشارى , n. a basketball shot in which the basketball is propelled downward into the basket

 • نام : سعید

  a bullet that is fired from a gun

 • نام : A

  I'm live shot.

 • نام : پیمان

  Nice shot.

 • نام : پیمان

  They shot me.

 • نام : پیمان

  Take your shot.

 • نام : پیمان

  Tom shot twice.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت