ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه short

کوتاه

مرجع: لغات دیداری - کلمه و عکس

معنی، مثال و تلفظ کلمه short و معادل آن در فارسی


برای مشاهده عکس های کلمه short روی لینک زیر کلیک کنید:

عکس های کلمه short در وب

short

توسعه کلمه short

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نادر

  so simple word.

 • نام : یوسف

  my brother is short

 • نام : وحید

  The fence posts are all six inches short

 • نام : قاسم

  short is a underwear cloth, isn't it?

 • نام : محمدعلي

  I think the short sentences would be more useful using by this web for teaching English to us!!!

 • نام : محمدعلي

  Also I am agree with قاسم about short.That is most available example!!!

 • نام : محمدعلي

  We can use short way to reach our destination !!

 • نام : احسان

  measuring a small distance from end to end. "short dark hair"

 • نام : احسان

  lasting or taking a small amount of time. "visiting London for a short break"

 • نام : احسان

  (chiefly in sport) at, to, or over a relatively small distance. "you go deep and you go short"

 • نام : احسان

  a drink of spirits served in a small measure. 2. a short film as opposed to a feature film.

 • نام : مجید

  short sighted = نزديک بين ،کوته بين ،ناشى از کوته نظرى

 • نام : مجید

  short-term memory = حافظه کوتاه مدت

 • نام : مجید

  the long and the short of it = انچه گفتنى است ،نتيجه کلى

 • نام : مجید

  to sell short = پيش فروش کردن

 • نام : پیمان

  Life's short.

 • نام : پیمان

  It's a short walk.

 • نام : پیمان

  I'm short of money.

 • نام : پیمان

  Tom gave a short talk.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت