ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه relinquish

توسعه کلمه relinquish

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  relinquishing power is harder than seizing it

 • نام : نرگس

  relinquishing power is harder than seizing it

 • نام : سید عادل

  to let someone else have your position, power, or rights, especially unwillingly = give up

 • نام : Behruz

  relinquish==> syn : abandon -- forego -- give up -- release -- sacrifice -- surrender -- waive -- yield

 • نام : سید عادل

  example: She relinquished control of the family investments to her son

 • نام : مهدیه

  to give up sth such as a responsibility or claim

 • نام : alireza

  give up

 • نام : ثریا

  Thanks everyone especially Adel who gives best descriptions of any words.

 • نام : مهسا

  abandon

 • نام : sh

  abdicate

 • نام : shima

  n

 • نام : shima

  leave,desert,

 • نام : hen

  syn : resign

 • نام : امیر

  voluntarily cease to keep or claim; give up ==> he relinquished his managerial role to become chief executive

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( موس را " رو لینک کِشیدی " بعد دکمه را " رها کن".

 • نام : وحید

  She was forced to relinquish her leadership

 • نام : سينا

  relinquish something to somebody--->relinquished control to his subordinate

 • نام : A

  relinquish is synonym with abandon $ leave

 • نام : محمدعلي

  Relinquishing family and spouse is usual in Russia !!

 • نام : محمدعلي

  Every body can relinquish bad habits!!

 • نام : محمدعلي

  Lack of loyalty is the reason for relinquishing new friendships!!

 • نام : سحر

  کربندی:رو این گویش* تعصب بی جات رو رها کن

 • نام : محمدعلي

  The villain character relinquished all unruly behavior in the jail!

 • نام : الهام

  give up

 • نام : محمدعلي

  The court voted to relinquish for the accused person after hours of probe!

 • نام : N

  To put aside or desist from (something practiced, professed, or intended); stop doing or adhering to

 • نام : N

  To cease holding physically; release: relinquish a grip

 • نام : احسان

  voluntarily cease to keep or claim; give up. "he relinquished his managerial role to become chief executive"

 • نام : احسان

  renounce, give up, part with, give away

 • نام : احسان

  to give up; put aside or desist from: to relinquish a plan

 • نام : احسان

  to let go; release: to relinquish one's hold.

 • نام : علی

  v. cede, surrender, give up; forsake, abandon

 • نام : پیمان

  It is little to relinquish.

 • نام : پیمان

  His plans will never relinquish.

 • نام : پیمان

  To relinquish his rings.

 • نام : پیمان

  He refused to go stupid and relinquish his surges of rational thought.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت