ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه predict

توسعه کلمه:

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : هادی

  syn: Forecast = Prediction

 • نام : Reza

  foretell,forecast

 • نام : سید عادل

  to say that something will happen, before it happens ==> Sales were five percent lower than predicted

 • نام : سید عادل

  example: [predict whether/what/how etc] ==> It is difficult to predict what the long-term effects of the accident will be

 • نام : ژاله

  forespeak- foretell

 • نام : زهرا

  foresee

 • نام : زهرا

  she predicted that it would rain and she was right

 • نام : mrn1355@gmail.com

  tell in advance

 • نام : سارا

  my loneliness did not foresee the ambush of your volume. .تنهایی من شبیخون حجم تو را ÷یش بینی نمی کرد

 • نام : مریم

  anticipate

 • نام : کسری

  expect

 • نام : behi

  He predicted a change in the weather

 • نام : Mohammad

  I was wrong my predict about the football match

 • نام : LEYLA

  he predicts that the trend will continue

 • نام : لیلی

  متضاد unforeseen

 • نام : مجيد

  احسنت

 • نام : سمیه

  Realize beforehand

 • نام : سمیه

  ajective: predictable antonym: unpredictable

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( معلم " پیش بینی کرد" که " پری دیکت"ش بهتر بشه.

 • نام : مهدی

  say or estimate that (a specified thing) will happen in the future or will be a consequence of something.

 • نام : فهیمه

  forespeak

 • نام : حسام

  forestall

 • نام : ar

  مرتبط = positive predictive value

 • نام : ar

  مشابه = predictive value

 • نام : ar

  مشابه = negative predictive value

 • نام : امیرحسین

  forecast

 • نام : امیرحسین

  forestall

 • نام : رضا

  anticipate=predict

 • نام : sarah.reisi69@gmail.com

  prognosticate=predict=foretell=foresee

 • نام : لیلا

  tell before hand

 • نام : علی

  v. prophesy, foretell, announce in advance

 • نام : shideh1mohtaram@gmail.com

  know before happen

 • نام : احسان

  say or estimate that (a specified thing) will happen in the future or will be a consequence of something. "it is too early to predict a result"

 • نام : احسان

  synonyms: forecast, foretell, foresee, prophesy, divine, prognosticate, anticipate, see, say, tell in advance, project, speculate, envision, envisage, imagine, picture, estimate, conjecture, guess, hazard a guess

 • نام : احسان

  foretell, predict, forecast, prophesy, prognosticate mean to tell beforehand.

 • نام : ياسمن

  see/tell events before they actually occur... like the movie(final destination) ! in other hand the sixth sense to forecast events...or forecast someone's life...

 • نام : پويا

  synonyms:forecast, foretell, foresee, anticipate

 • نام : الهام

  forecast

 • نام : مجید

  v. 1. make a prediction about; tell in advance 2. indicate by signs

 • نام : مجید

  predict (that) : Newspapers predicted that Davis would be re-elected.

 • نام : مجید

  predict whether/what/how etc : It is difficult to predict what the long-term effects of the accident will be.

 • نام : مجید

  be predicted to do sth : Unemployment is predicted to increase to 700,000 by the end of the year.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت