ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه potential

توسعه کلمه potential

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  khoozestans agricultural potential are huge

 • نام : سید عادل

  the possibility that something will develop in a particular way, or have a particular effect

 • نام : سید عادل

  if people or things have potential, they have a natural ability or quality that could develop to make them very good

 • نام : سید عادل

  a young player with great potential

 • نام : الهه

  syn:possibility

 • نام : Mim

  يه سؤال: به نظر شما تلفظ امريکن اين کلمه با «ش» هست يا «چ»؟

 • نام : مهسا

  talent

 • نام : somaye

  من چک کردم امریکن چ بود و بریتیش ش.

 • نام : somaye

  All of us have the potential of changing ourselves and making happier life

 • نام : سلماز

  possible when the necessary conditions exist:

 • نام : Mim

  @somaye: Thanks.

 • نام : behi

  That hole in the road is a potential danger

 • نام : امیرحسین

  A) Small space heaters are a potential fire hazard. ///B) A young broadcaster with great potential. ///C) The quantity determining the energy of mass in a gravitational field or of charge in an electric field. The normal conduction of action potentials is reliant upon sodium channels.

 • نام : محمدعلي

  Due to keen and talent of my nephew ,he has potential to be a big astronaut !!

 • نام : علی

  adj. possible, capable of becoming, able to be

 • نام : علی

  n. possibility; ability; capability of being; possible energy (Electricity)

 • نام : احسان

  having or showing the capacity to develop into something in the future. "a campaign to woo potential customers"

 • نام : احسان

  synonyms: possible, likely, prospective, future, probable, budding, in the making

 • نام : احسان

  latent qualities or abilities that may be developed and lead to future success or usefulness. "a young broadcaster with great potential"

 • نام : احسان

  the quantity determining the energy of mass in a gravitational field or of charge in an electric field. "a change in gravitational potential"

 • نام : آرزو

  کدبندی: من "استعداد بالقوه ای" در بستن بند "پوتین شل" دارم

 • نام : محمدعلي

  Our delegates should know varied potential of our country!

 • نام : پیمان

  You have potential.

 • نام : پیمان

  I know the potential consequences.

 • نام : پیمان

  He is a potential leader.

 • نام : پیمان

  Every man has a potential corpse.

 • نام : مجید

  oxidation reduction potential = پتانسيل اکسايش - کاهش

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت