ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه postpone

توسعه کلمه:

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سید عادل

  to change the date or time of a planned event or action to a later one [= put back; ≠ bring forward

 • نام : سید عادل

  postponement := noun

 • نام : ملیحه

  با تشکر از سیدعادل

 • نام : مهسا

  delay

 • نام : h

  I postpone the trade because sanctions was accelerated.

 • نام : sina

  I want to postpone my birth day party, because i am too busy

 • نام : sanaz

  Meetings have been postponed for the summer months.

 • نام : sanaz

  put off

 • نام : najmeddinali@gmail.com

  To arrange for an event, etc. to take place at a later time or date

 • نام : سمیه

  Hold back to a later time

 • نام : سیدابوالحسن

  کدبندی کلمه برای حفظ: " پست پونه" به " تعویق افتاد"

 • نام : sina

  my mission to europe was postponed because there was a defect in my pass

 • نام : م

  the game has already been postponed three times.

 • نام : م

  we will have to postpone the meeting until next week.

 • نام : ar

  مرتبط = postponemnet of inception

 • نام : ar

  مرتبط = postponement - postponemnet - postponer

 • نام : علی

  v. put off to a later time, delay; defer, put off until later, stay

 • نام : مهسا

  Procrastinate

 • نام : Mina

  To cause or arrange for (an event) to take place at a time later than the time at which it was originally supposed to happen

 • نام : Mina

  to put off or delay until a future time

 • نام : Mina

  to place after in order of importance or estimation; subordinate

 • نام : احسان

  cause or arrange for (something) to take place at a time later than that first scheduled.

 • نام : احسان

  "the visit had to be postponed for some time"

 • نام : احسان

  synonyms: put off, delay, defer, put back, hold over/off, carry over, reschedule, adjourn, stay, shelve, stand over, pigeonhole, keep in abeyance, suspend, mothball

 • نام : احسان

  to put off to a later time; defer: He has postponed his departure until tomorrow.

 • نام : الهام

  The game was postponed because of rain

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت