ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه persistent

توسعه کلمه persistent

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سید عادل

  meaning 1: [usually before noun] continuing to exist or happen, especially for longer than is usual or desirable

 • نام : سید عادل

  examples: persistent rain .......... a persistent problem ................ persistent headaches

 • نام : سید عادل

  meaning 2: continuing to do something, although this is difficult, or other people warn you not to do it

 • نام : سید عادل

  example for meaning 2: If she hadnt been so persistent she might not have gotten the job

 • نام : سید عادل

  another example: Persistent offenders (=people who often break the law) face a prison sentence

 • نام : سید عادل

  persistently (adverb) => persistently low rainfall

 • نام : farhad

  persistence person: some one who insist on sth .

 • نام : لیلا

  constant, continual / insistence

 • نام : حبیب

  I cant make much more of this persistent criticims

 • نام : behi

  She was persistent in her demands

 • نام : مائده

  persistent wooing

 • نام : مائده

  persistently....با اصرار.مصرانه. با پا فشاری

 • نام : sara.h_b68@yahoo.com

  i love a persistent man

 • نام : ali

  سيد عادل عزيز از شما سپاسگزارم. ضمن تشكر از كليه دوستان عزيز، بنده فقط نظرات شما را مطالعه مي كنم.

 • نام : مژگان - Architect

  صرار کردن urge, stick out, haggle, persist

 • نام : lمرتضی

  existing for a long or longer than usual time or continuously

 • نام : امیرحسین

  continuing firmly or obstinately in a course of action in spite of difficulty or opposition. ===>"one of the government's most persistent critics"

 • نام : امیرحسین

  continuing to exist or endure over a prolonged period.===> "persistent rain will affect many areas"

 • نام : امیرحسین

  (of a part of an animal or plant, such as a horn, leaf, etc.) remaining attached instead of falling off in the normal manner. ===>"Both groups had woody stems that were heavily armored with persistent leaf bases, much like modern cycads."

 • نام : سارا

  they tried to learn english I persistent way.

 • نام : مهدی

  continuing to exist or occur over a prolonged period

 • نام : مهدی

  continuing firmly or obstinately in an opinion or course of action in spite of difficulty or opposition.

 • نام : محمد یوسف

  مصر، مداوم، سمج

 • نام : سحر

  کدبندی:مدام تبلیغ پرسیل رو می کنن و رو خوب بودنش پافشاری می کنند

 • نام : علی

  adj. tenacious, stubborn; persevering; constant, continual; diligent

 • نام : یگانه

  resistant

 • نام : N

  continuous

 • نام : احسان

  he remained persistent in the face of all kinds of difficulties او در مقابل انواع مشکلات پایمردی خود را حفظ کرد. persistent in good works پایدار در انجام کارهای نیک ، a persistent suitor خواستگار سمج

 • نام : احسان

  persistent cancer سرطان دیرپا a persistent cough سرفه‌ی قطع نشدنی

 • نام : احسان

  the persistent odor of boiled cabbage بوی ماندنی کلم آب‌پزشده mustard gas is a persistent gas that remains deadly for several minutes گاز خردل گاز دیرپایی است که تا چندین دقیقه مهلک باقی می‌ماند. ،

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  پافشاری

 • نام : مجید

  I dont have artistry, but I persistent way.

 • نام : پیمان

  Ignoring the persistent ring, She put the chicken in the oven and closed the door.

 • نام : پیمان

  He was completely obsessed by one persistent thought.

 • نام : پیمان

  Never give up.

 • نام : پیمان

  Never underestimate the power of persistence.

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  کانال زبان ۵۰۴ و ۱۱۰۰ در کانال زیرtelegram.me/edu504

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت