ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه parachute

چتر نجات, با چتر نجات فرود آمدن

مرجع: لغات دیداری - کلمه و عکس

معنی، مثال و تلفظ کلمه parachute و معادل آن در فارسی


برای مشاهده عکس های کلمه parachute روی لینک زیر کلیک کنید:

عکس های کلمه parachute در وب

parachute

Phonetic: /'ˈpærəˌʃut/

توسعه کلمه parachute

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سید عادل

  par‧a‧chute 1 / pærəʃut / noun [ countable ] a piece of equipment fastened to the back of people who jump out of planes, which makes them fall slowly and safely to the ground : a parachute jump

 • نام : سایمون

  A para-glider usually uses a parachute to discovering the all heaven of Allah

 • نام : امیر

  noun ==> a cloth canopy that fills with air and allows a person or heavy object attached to it to descend slowly when dropped from an aircraft, or that is released from the rear of an aircraft on landing to act as a brake.

 • نام : امیر

  verb ==> drop or cause to drop from an aircraft by parachute.

 • نام : غزل

  parachutist : noun ---------a person who uses a parachute.چترباز

 • نام : امیرحسین

  a cloth canopy that fills with air and allows a person or heavy object attached to it to descend slowly when dropped from an aircraft, or that is released from the rear of an aircraft on landing to act as a brake.

 • نام : غزل

  noun:::::: an umbrella-shaped piece of light, strong cloth etc beneath which a person etc is tied with ropes so that he etc can come slowly down to the ground from a great height. -------------They made the descent from the plane by parachutep. چتر نجات

 • نام : غزل

  verb::::::::::: to come down to the ground using a parachute.------------- The troops parachuted into France. با چتر نجات فرود آمدن

 • نام : محمدعلي

  Doing parachute needs special training!!

 • نام : امیرحسین

  (verb ) drop or cause to drop from an aircraft by parachute.

 • نام : امیرحسین

  airborne units parachuted in to secure the airport.

 • نام : امیرحسین

  an old crony of the CEO was controversially parachuted into the job.

 • نام : محمدعلي

  The army is consist unit for parachute maneuver !!

 • نام : احسان

  he parachuted out of the burning airplane با چتر نجات از هواپیمای سوزان بیرون پرید.

 • نام : احسان

  cloth dome-shaped device used for descent from airplanes

 • نام : محمدعلي

  Parachute troops are supporting army in case of a war!

 • نام : احسان

  drop from an aircraft by parachute. "airborne units parachuted in to secure the airport"

 • نام : احسان

  appoint or be appointed in an emergency or from outside the existing hierarchy. "the former Conservative minister was controversially parachuted into the safe seat"

 • نام : مجید

  free type parachute = چتر سقوط ازاد

 • نام : مجید

  parachute spinnaker = بادبان سه گوش قایق های تفریحی

 • نام : مجید

  a piece of equipment fastened to the back of people who jump out of planes, which makes them fall slowly and safely to the ground

 • نام : مجید

  v. jump from an airplane and descend with a parachute

 • نام : پويا

  A parachute is a device used to slow the motion of an object through an atmosphere by creating drag

 • نام : سحر

  چتر نجاتم پاره شد

 • نام : سعید

  a large piece of cloth joined to heavy strings, used by someone jumping out of an airplane

 • نام : A

  pilot usually use of parachute.

 • نام : پیمان

  Tom's parachute didn't open.

 • نام : پیمان

  Amazon could start delivering packages by parachute.

 • نام : پیمان

  In free fall without a parachute

 • نام : پیمان

  Amazon wants to parachute packages to your house from drones

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت