ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه ongoing

توسعه کلمه:

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  ongoing discussions مذاکرات در حال جریان

 • نام : سید عادل

  continuing, or continuing to develop

 • نام : راحله

  syn= current, in progress

 • نام : الهه

  The tutoring project is an ongoing program of the school.

 • نام : حامد

  Resumption, permanently

 • نام : ژاله

  continuous

 • نام : somaye

  His ongoing projects in school didnt let him to go home and meet his sick mother before death.

 • نام : سلماز

  continuing to exist or develop, or happening at the present moment

 • نام : behi

  negotiations are ongoing

 • نام : سید عادل

  on‧go‧ing AC / ɒnɡəʊɪŋ $ ɑnɡoʊɪŋ, ɒn- / adjective continuing, or continuing to develop : their ongoing search for a new director ongoing negotiations The discussions are still ongoing. → go on at go 1

 • نام : نرگس

  Evaluation of students' progress in English is ongoing throughout the session.

 • نام : امیرحسین

  ongoing negotiations

 • نام : علی

  adj. continuous; existing; in progress

 • نام : علی

  n. progress; continuing process

 • نام : Mina

  Currently taking place: an ongoing festival

 • نام : احسان

  continuing; still in progress. "ongoing negotiations"

 • نام : احسان

  synonyms: in progress, under way, going on, continuing, happening, occurring, taking place, proceeding, being done, being worked on, being performed, current, extant, existing, existent, progressing, advancing, evolving, growing, developing

 • نام : احسان

  being actually in process

 • نام : احسان

  continuously moving forward

 • نام : پیمان

  The discussions are ongoing.

 • نام : پیمان

  Continious

 • نام : پیمان

  Steady

 • نام : پیمان

  Ongoing negotiations.

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  در جریان

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت