ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه numb

توسعه کلمه numb

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : fateme

  مترادف: insensitive, senseless

 • نام : Reza

  Unable to feel

 • نام : فاطمه

  syn: vapid, insensitive, stolid

 • نام : سید عادل

  1. a part of your body that is numb is unable to feel anything, for example because you are very cold ==> My fingers were so numb I could hardly write

 • نام : سید عادل

  2. unable to think, feel, or react in a normal way ==> I just sat there, numb with fear

 • نام : حمید

  anesthetized; lacking sensitivity (to pain); in shock; senseless متین

 • نام : حمید

  Synonyms: anesthetized, asleep, benumbed, dead, deadened, insensible, insensitive, numbed, senseless, unfeeling متین

 • نام : LEYLA

  if a part of your body is numb, you cannot feel anything in it, for example because of cold

 • نام : Mohammad

  my foot numb because weather is very cool!

 • نام : Mohammad

  I felt so numb,When the car hit me.

 • نام : شکیبا

  بی حس: numb, obtuse, torpid, dead, senseless, callous

 • نام : behi

  The shock numbed her senses

 • نام : behi

  For days after she left, he felt numb.; She stared numbly out the window.

 • نام : farhad

  1- deprive of feeling or responsiveness : the cold had numbed her senses. 2- cause (a sensation) to be felt less intensely; deaden : vodka might numb the pain in my hand.

 • نام : fataneh

  عالی بود .من این کلمات را وارد نرم افزار B15 میکنم هم در کامپیوتر و هم در تبلت تا بایم دوره بیشتری شود وبهتر هم یاد بگیرم .لطفا مثال هال بیشتر بگذارید

 • نام : hoda

  someone that dont have any senses in somebody or something

 • نام : زینب

  As a result of recling on my right hand,it became numb after a while

 • نام : سمیه

  If you are numb with shock or fear, you are so shocked or frightened that you cannot think clearly or feel any emotion.

 • نام : Angie

  She was numb/numbed with terror/fear ! = !از ترس خشکش زد

 • نام : مائده

  make insensitive/ foolish/=============>>> numb as a hake.

 • نام : مائده

  خبر مرگ دوستم برای من غیر منتظره بود .چنانچه بی حس بر زمین افتادم The news of my death was unexpected for me., If I fell numb on the ground

 • نام : DB

  My friend is numb.

 • نام : mahmoud_rahimi2002@yahoo.com

  کار قشنگی را شروع کرده اید.چاره ای برای گرفتارها

 • نام : sara.h_b68@yahoo.com

  thanks

 • نام : share

  very good

 • نام : ali.lali823@Gmail.com

  سلام ممنون

 • نام : sina

  https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080429202016AABWwfG

 • نام : Fatemehattae@yahoo.com

  Perfect

 • نام : جواد

  خیلی خوب

 • نام : م

  if a part of your body is numb you can not feel anything in it for example because of cold.

 • نام : م

  I have just been to the dentist and my face is still numb.

 • نام : م

  she felt numb with shock.

 • نام : م

  pain and numbness in my fingers.

 • نام : م

  she was still in a state of numbness and shock from the accident.

 • نام : م

  numb with cold

 • نام : غزل

  adjective: not able to feel or move.------ My arm has gone numb; She was numb with cold. سست

 • نام : غزل

  verb: to make numb. ---The cold numbed her fingers. کرخ کردن .سست شدن

 • نام : محمد

  The thumb was numb in ice.

 • نام : ar

  مرتبط = number average degree of polymerization

 • نام : reshadibadry@gmail.com

  she was numb when she fail in an exam.

 • نام : fariba

  دوستان عزیز سپاس از زحمات شما. اگر امکان دارد ترجمه‌های فارسی‌ جمله‌ها را روانتر و محاوره‌ای تر انتخاب کنید.

 • نام : لیلا

  without the power of feeling

 • نام : لیلا

  The shock numbed her senses

 • نام : علی

  adj. anesthetized; lacking sensitivity (to pain); in shock; senseless

 • نام : علی

  v. cause to be numb, make insensitive (to pain), anesthetize

 • نام : احسان

  چند مثال ....his feet have become numb، we were numb with fear، my fingers are numbed

 • نام : احسان

  معنی جملات اخیر ...پاهای او بی‌حس شده است.... از شدت ترس قبض روح شدیم...انگشتانم کرخ شده است.

 • نام : N

  incapable of feeling emotion

 • نام : N

  unable to move

 • نام : احسان

  (of a part of the body) deprived of the power of physical sensation. "my feet were numb with cold"

 • نام : احسان

  deprive of feeling or responsiveness. "the cold had numbed her senses"

 • نام : مجید

  numbness ['nʌmnɪs] n. 1. partial or total lack of sensation in a part of the body; a symptom of nerve damage or dysfunction 2. the trait of lacking enthusiasm for or interest in things generally

 • نام : ارزو

  کدبندی برای حفظ با شنیدن "نام" او بدنم "بی حس و کرخت" شد

 • نام : مجید

  My fingers were so numb I could hardly write.

 • نام : مجید

  numbness n. : It caused some numbness in my hand.

 • نام : مجید

  numbly adv : She watched numbly as Matt walked away.

 • نام : پیمان

  My arms went numb.

 • نام : پیمان

  My right hand is numb.

 • نام : پیمان

  My lips were numb with cold.

 • نام : پیمان

  My fingers are so numb with cold that I can't play the piano.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت