ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه myth

توسعه کلمه myth

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : مجتبي

  The old story

 • نام : آزاده

  مترادف: fiction

 • نام : ژاله

  syn: legend-fable-tale

 • نام : سید عادل

  meaning 1: an idea or story that many people believe, but which is not true [= fallacy] := the myth of

 • نام : سید عادل

  meaning 2: an ancient story, especially one invented in order to explain natural or historical events

 • نام : alireza

  mythology

 • نام : سلماز

  fiction

 • نام : ehsan

  it means legend

 • نام : behi

  a Native American myth about the creation of the world the characters of Greek myth

 • نام : مائده

  exploding mythy

 • نام : احمدرضا

  Rostam's story is an iranian very old and nice myth

 • نام : امیر

  a traditional story, especially one concerning the early history of a people or explaining some natural or social phenomenon, and typically involving supernatural beings or events, a widely held but false belief or idea.

 • نام : زهرا

  legendary story

 • نام : وحید

  the distinction between myth and history

 • نام : مهدی

  an imaginary or fictitious thing or person

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی کلمه برای حفظ: یعنی "میشه" منم "اسطوره "بشم.

 • نام : A

  ali daei is iran's football myth

 • نام : محمدعلي

  I think that,Iranian history is full of ambiguous mythology!!

 • نام : امیرحسین

  he wants to dispel the myth that sea kayaking is too risky or too strenuous.

 • نام : امیرحسین

  legend

 • نام : سحر

  کدبندی:افسانه میتی کمان یا میتی کمان اسطوره بود

 • نام : محمدعلي

  We shouldn't make a myth of anybody for ourselves!

 • نام : علی

  n. traditional story about supernatural beings or imaginary people that narrates a common belief or explains some natural phenomenon; fable, folk tale; legendary character; commonly held but unsubstantiated belief

 • نام : احسان

  a traditional story, especially one concerning the early history of a people or explaining a natural or social phenomenon, and typically involving supernatural beings or events.

 • نام : احسان

  "ancient Celtic myths"

 • نام : احسان

  synonyms: folk tale, story, folk story, legend, tale, fable, saga, allegory, parable, tradition, lore, folklore

 • نام : احسان

  a widely held but false belief or idea. "the belief that evening primrose oil helps to cure eczema is a myth, according to dermatologists"

 • نام : N

  an invented story, fictitious person, etc.: His account of the event is pure myth

 • نام : N

  creation, fantasy, fiction, figment, invention

 • نام : N

  imagination

 • نام : N

  fairy story

 • نام : A

  The myth twins was a children's program.دوقلوهای افسانه ای نام یک برنامه کودک بود

 • نام : محمدعلي

  Never accept any myth that you hear in the books!

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  اسطوره

 • نام : پیمان

  I think it's a myth.

 • نام : پیمان

  Do you know any Greek myths?

 • نام : پیمان

  Every nation has its own myth.

 • نام : پیمان

  He wrote a novel based on ancient myths.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت