ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه in conjunction with

توسعه کلمه in conjunction with

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  با مهندسین نقشه کشیده نه با همسایه ها

 • نام : سید عادل

  meaning 1: working, happening, or being used with someone or something else ==> he worksheets are designed to be used in conjunction with the new course books

 • نام : سید عادل

  تصحیح مثال بالا ==> The worksheets are designed to be used in conjunction with the new course books

 • نام : سید عادل

  استفاده در گرامر ==> a word such as and, but, or because which joins parts of a sentence

 • نام : الهه

  syn: along with

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " این کُنجِ نقشه " رو در اندازه بزرگتر "به ضمیمه ی" نقشه اضافه کن.

 • نام : عباس

  Learners will benefit from using the book in conjunction with the video

 • نام : محمدعلي

  Our health is in conjunction with our diet!!

 • نام : محمدعلي

  We had travel to the north in conjunction with all the family members!

 • نام : احسان

  together

 • نام : احسان

  "herbal medicine was used in conjunction with acupuncture and massage"

 • نام : احسان

  together, jointly, conjointly, in cooperation, cooperatively, in collaboration, in partnership, in combination, as one, in unison, in concert, concertedly, with one accord, in league, in alliance, in collusion, side by side, hand in hand, hand in glove, shoulder to shoulder, cheek by jowl; informalin cahoots

 • نام : احسان

  "he explained how they work in conjunction with the police to prevent crime in the area"

 • نام : علی

  connected to, joined with

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت