ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه hat

کلاه, کلاه کاردینالی

مرجع: لغات دیداری - کلمه و عکس

معنی، مثال و تلفظ کلمه hat و معادل آن در فارسی


برای مشاهده عکس های کلمه hat روی لینک زیر کلیک کنید:

عکس های کلمه hat در وب

توسعه کلمه hat

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سید عادل

  a covering for the head that is not part of a piece of clothing

 • نام : محمدعلي

  We need hat to put on the head to preserve from frigid climate!!!

 • نام : مهدی

  A hat is a head covering which is worn for various reasons, including protection against the elements, ceremonial reasons, religious reasons, safety, or as a fashion accessory

 • نام : احسان

  a shaped covering for the head worn for warmth, as a fashion item, or as part of a uniform. "a black straw hat"

 • نام : احسان

  used to refer to a particular role or occupation of someone who has more than one.

 • نام : احسان

  "wearing her scientific hat she is director of a pharmacology research group"

 • نام : احسان

  "Hat" is a word that can be used in place of any other word. Its meaning is universal, depending on the tone of voice and the situation in which it is said.

 • نام : مجید

  a felt hat = کلاه نمدى

 • نام : مجید

  a straw hat = کلاه سبدى يا حصيرى

 • نام : مجید

  bad hat = نامرد، مرد بى شرف

 • نام : مجید

  to take off one's hat to = تحسين کردن

 • نام : A

  people usually use of hat in summer.

 • نام : محمدعلي

  The witch bring out a rabbit from her hat!

 • نام : محمدعلي

  Helmet is a hat which prevent riders head to be hurt in an accident !

 • نام : پیمان

  Tom wore a hat.

 • نام : پیمان

  Check your hat.

 • نام : پیمان

  I lost my hat

 • نام : پیمان

  Put your hat on

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت