ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه goal

دروازه, هدف

مرجع: لغات دیداری - کلمه و عکس

معنی، مثال و تلفظ کلمه goal و معادل آن در فارسی


برای مشاهده عکس های کلمه goal روی لینک زیر کلیک کنید:

عکس های کلمه goal در وب

goal

توسعه کلمه goal

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : حامد

  syn : point - butt - mark - object - parrot

 • نام : غزل

  1- in football, rugby, hockey etc the act of kicking, hitting etc a ball between the goalposts; the point gained by doing this.--- He scored six goals. گل

 • نام : غزل

  2- an aim or purpose. ---My goal in life is to write a book. هدف

 • نام : غزل

  goalkeeper : (also keeper) a player, eg in hockey or football, whose job is to prevent members of the other team from scoring goals. دروازه بان

 • نام : غزل

  goalpost: one of the two upright posts which form the goal in football, rugby, hockey etc. تیر عمودی دروازه

 • نام : محمدعلي

  To reach our goals we should try more and more!!

 • نام : محمدعلي

  For reaching immense goals we should tolerate many hardships undoubtedly!!

 • نام : محمدعلي

  The reporter thought that the ball is entered in the goal!!

 • نام : N

  A structure or area into which players endeavor to propel a ball or puck in order to score points

 • نام : N

  aim, end

 • نام : احسان

  (in football, rugby, hockey, and some other games) a pair of posts linked by a crossbar and typically with a net between, forming a space into or over which the ball has to be sent in order to score.

 • نام : احسان

  the object of a person's ambition or effort; an aim or desired result.

 • نام : احسان

  "he achieved his goal of becoming King of England"

 • نام : احسان

  synonyms: aim, objective, object, grail, holy grail, end, target, design, desire, desired result, intention, intent, plan, purpose, idea, point, object of the exercise

 • نام : مجید

  changing the goal-keeper = تعویض دروازه بان

 • نام : مجید

  goal programming = برنامه ریزی ارمانی

 • نام : مجید

  penalty goal = پنالتی گل شده

 • نام : مجید

  to attain ones goal = بمقصد ( يامقصود ) خود رسيدن، به ارزوى خود نائل شدن

 • نام : سعید

  an area or structure that a ball must go into or through to score points in some sports

 • نام : پیمان

  We have different goals.

 • نام : پیمان

  Did you accomplish your goal?

 • نام : پیمان

  He finally achieved his goals.

 • نام : پیمان

  He's a goal keeper.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت