ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه frigid

توسعه کلمه frigid

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : Reza

  cold,frozen

 • نام : خه بات

  Sexually unresponsive, Cold

 • نام : سید عادل

  meaning 1: very cold [= icy] ==> The frigid air

 • نام : سید عادل

  meaning 2: not friendly or kind [= cold, icy, frosty] ==> He looked at us with a frigid stare

 • نام : سید عادل

  meaning 3: a woman who is frigid does not like having sex.......... (having difficulty in becoming sexually excited)

 • نام : erfan

  not warm

 • نام : آنيا

  a frigid woman doesant have a complete sex

 • نام : a.yoosefiyan@yahoo.com

  frigids women hate having sex-

 • نام : LEYLA

  SYNONYM : frosty

 • نام : LEYLA

  ADVERB : ‘And who,’ she asked frigidly, ‘might you be?’

 • نام : mandana.fazel@gmail.com

  Other meaning: too formal, very serious,not warmly.They behaved us in a frigid maner.

 • نام : عبدالباسط

  very cold

 • نام : behi

  cold and unemotional

 • نام : behi

  He behaves in a frigid manner.

 • نام : رضا

  ICE

 • نام : fataneh

  دویستان از مثال هایی که میگذارید خیلی ممنونم . عالی است . من همه در نرم افزار B15 وارد میکنم و تمرین میکنم کاش شما هم این نرم افزار را داشتید تا فایل درست شده را باهم تبادل کنیم

 • نام : زینب

  Today has been too frigid,so i did not go out.

 • نام : هدیه

  سردمزاج (در زنان) ، بسيار سرد ، منجمد ، داراى اندکى تمايل جنسى [روانشناسى]: سردمزاج

 • نام : سید

  having no sexual desire

 • نام : سمیه

  f someone says that a woman is frigid, they mean that she does not easily become sexually aroused

 • نام : مائده

  The frigid zone -..............منطقه منجمد,منطقه افسرده

 • نام : مائده

  frighd manners ...اطوار خنک یا بــــــــــــی مزه

 • نام : مائده

  frigid Woman -- woman who is unresponsive sexually,

 • نام : مائده

  woman unable to achieve orgasm during SEXUAL intercourse ."

 • نام : DB

  This house is frigid.

 • نام : DB

  very very cold

 • نام : ل

  لیلاice

 • نام : قاصدک

  Ice cream was very frigid

 • نام : غزل

  Showing little or no enthusiasm: Scientists gave the new theory a frigid reception.

 • نام : امیرحسین

  very cold in temperature

 • نام : م

  frigid=( of a woman) not able to enjoy sex

 • نام : م

  frigid==very cold .....................................example: frigid air

 • نام : م

  frigid=frosty=not showing any feelings of friendship or kindness ......example: there was a frigid atmosphere in the room.

 • نام : سیدابوالحسن

  کدبندی حفظ کلمه: آب توی "فریزر" " " یخ" میزنه.

 • نام : ar

  مرتبط = frigid zone - frigid manners-frigidaire

 • نام : ar

  مشابه = the frigid zone - frigidly - frigidness

 • نام : reshadibadry@gmail.com

  She has frigid manner with me recent ly

 • نام : علی

  adj. cold; frozen; sexually unresponsive

 • نام : احسان

  چند مثال ...a wellcome that was polite but frigid، his frigid reaction to our proposal، the frigid waters of the North Atlantic

 • نام : احسان

  معنی جملات اخیر ...استقبالی که مودبانه ولی بسیار سرد بود، واکنش بسیار سرد او نسبت به پیشنهاد ما، آب‌های بسیار سرد شمال اقیانوس اطلس

 • نام : احسان

  very cold in temperature. "frigid water"

 • نام : احسان

  stiff or formal in behaviour or style. "the frigid elegance of the new Opera Bastille"

 • نام : مجید

  Frigid : سرد و منجمد، کد برای یادگیری: از کلمه فریزر گرفته شده است.

 • نام : مجید

  Brigid is frigid in Fridge freezer. = بریجد (نام دختر) در فریزر یخ زد (اگه بتونی سه بار تند پشت سرهم بگی جمله رو جایزه داری. خخخخخ)

 • نام : پیمان

  The frigid gaze swung back to her.

 • نام : پیمان

  His look was on of the frigid anger as he stormed out.

 • نام : پیمان

  The frigid air would simply sneak under the house and ooze up through the cracks in the floor.

 • نام : پیمان

  The prince again laughed his frigid laugh.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت