ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه frail

توسعه کلمه frail

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : ژاله

  syn: weak-feeble-breakable

 • نام : ژاله

  frail is an adjective

 • نام : نرگس

  disease had left the old man frail

 • نام : Behruz

  frail ==> antonyms : solid -- strong -- sturdy -- tough

 • نام : سید عادل

  meaning 1: someone who is frail is weak and thin because they are old or ill ==> her frail health

 • نام : سید عادل

  meaning 2: something that is frail is easily damaged or broken [= fragile] ==> the countrys frail economy

 • نام : سید عادل

  person=> (British English) frail, fragile ......... AND ........ thing => fragile, delicate

 • نام : زهره

  fragile

 • نام : ehsan

  weak

 • نام : behi

  frail craft

 • نام : آزمايشگاه فراز

  SYN=Fragil

 • نام : مائده

  frail hopes/ weak expectatione/hopes that are easily

 • نام : محمد هادی

  I last saw him just last week and thought how old and frail he looked

 • نام : احمدرضا

  محمد هادی باید بگی: I saw him last week while he was looking old and frail

 • نام : غزل

  frail is adj and noun

 • نام : غزل

  frail (n):1----- a rush basket for figs or raisins....2----- (Units) a quantity of raisins or figs equal to between 50 and 75 pounds

 • نام : غزل

  frail(adj):1---Physically weak or delicate(ex:in frail health)......2----Easily broken or destroyed(ex; fragile: a flower with a frail stem).....3---easily corrupted or tempted

 • نام : وحید

  a garden with a frail wooden fence around it

 • نام : مهدی

  (of a person) weak and delicate

 • نام : عباس

  Which dic. do u use Ghazal?

 • نام : امیرحسین

  weak and delicate

 • نام : محمدعلي

  Plant's that we keep in apartment are very frail !!!

 • نام : سحر

  کدبندی:فر موهام ضعیف و شکننده است با یه بورس صاف میشه. یا فر موهامو ضعیف و شکننده کرده

 • نام : محمدعلي

  My friends knee is very frail and week!

 • نام : حسین

  weak

 • نام : محمدعلي

  We shouldn't show our flaw and frail points to others!

 • نام : زهرا

  I'm human frailty in the face of difficulties

 • نام : علی

  adj. fragile; flimsy; weak, slight, thin; feeble, infirm; weak natured

 • نام : احسان

  (of a person) weak and delicate.

 • نام : احسان

  "his small, frail body"

 • نام : احسان

  synonyms: infirm, weak, weakened, feeble, enfeebled, debilitated, incapacitated, crippled, wasted

 • نام : احسان

  informal ... a woman

 • نام : msajad.sajad@gmail.com

  easily damaged

 • نام : msajad.sajad@gmail.com

  easily destroyed

 • نام : محمدعلي

  The relation between spouses is frail and fragile if you don't be cautious!

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  frailشکننده

 • نام : پیمان

  He's become frail in his old age.

 • نام : پیمان

  He was too frail to play games outdoors.

 • نام : پیمان

  My grandmother was gradually becoming forgetful and frail.

 • نام : پیمان

  skimpy, thin

 • نام : الهام

  تلفظ این لغت بصورت ساده‌تر ===>> فِ ریل

 • نام : الهام

  تلفظ این لغت بصورت دیگه ====>> fereail

 • نام : Shahab

  Disease had left the old man frail بيمارى پيرمرد را ضعیف كرده‌ بود.‏

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت