ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه fishing

fishing

Phonetic: /'ˈfɪʃɪŋ/

توسعه کلمه:

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : ali

  In fishing a fisher got a massive fish.

 • نام : حامد

  The sport of catching fish

 • نام : امیر

  the activity of catching fish, either for food or as a sport.

 • نام : جعفر

  fish catching

 • نام : احسان

  catching fish; fishery, place for catching fish

 • نام : احسان

  Fishing is the activity of trying to catch fish. Fishing sometimes takes place in the wild.

 • نام : احسان

  Use a fishing rod to cast the line into a body of water

 • نام : احسان

  "the area is renowned for its excellent deep-sea fishing"

 • نام : مجید

  fishing gear = اسباب ماهيگيرى

 • نام : مجید

  put-and-take fishing = انداختن ذخيره ماهى به اب براى امادگى ماهيگيرى در فصل

 • نام : مجید

  a fishing net = دام يا تور ماهى گيرى

 • نام : سعید

  the sport or business of catching fish

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت