ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه expensive

توسعه کلمه expensive

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : آزاده

  مترادف: costly

 • نام : آزاده

  متضاد: cheap, inexpensive, cut-rate

 • نام : hry1351@gmail.com

  precious مترادف

 • نام : سید عادل

  costing a lot of money [≠ cheap] ==> the most expensive restaurant in town

 • نام : سارا

  tomatoes are less expensive at the rural farm stand.

 • نام : کیوان

  expense (noun) : the amount of money that you spend on something

 • نام : کیوان

  expend (verb) : to use or spend a lot of energy etc in order to do something

 • نام : کیوان

  expenses (noun) : money that you spend on things such as travel and food while you are doing your job, and which your employer then pays you

 • نام : کیوان

  expensively (adv.)

 • نام : کیوان

  quite/fairly expensive, pretty expensive, very/extremely expensive, ridiculously expensive

 • نام : کیوان

  an expensive mistake

 • نام : مروارید

  Margarine is much less expensive than butter معنی بهتر ان شاید بشه مارگارنی به گرانی کره نیست!

 • نام : رضا

  متضاد iinexpensive

 • نام : LEYLA

  costing a lot of money an expensive car/restaurant/holiday Art books are expensive to produce. I can't afford it, it's too expensive. Making the wrong decision could prove expensive. That dress was an expensive mistake.

 • نام : رضا

  IN EXPENSIVE

 • نام : مائده

  costly.percious

 • نام : ندا

  برخی از جملات به درستی ترجمه نشدن

 • نام : najmeddinali@gmail.com

  Margarine: کره گیاهی, Butter: کره حیوانی

 • نام : حامد

  costly

 • نام : سعیده

  #cheap

 • نام : امیرحسین

  costly, dear, deluxe, exclusive, heavy

 • نام : م

  opp.= inexpensive

 • نام : م

  expensive=costing a lot of money

 • نام : م

  I can not afford this book it is too expensive.

 • نام : م

  art books are expensive to produce.

 • نام : وحید

  It can be very expensive to train new personnel

 • نام : مهدی

  costing a lot of money

 • نام : محسن

  expensive live in the london

 • نام : حسین

  costing a lot of money

 • نام : حسین

  the most expensive restaurant in town [Look up a word starting with D or S for samples of headword or sentence pronunciations on the LDOCE CD-ROM] Petrol is becoming more and more expensive. [Look up a word starting with D or S for samples of headword or sentence pronunciations on the LDOCE CD-ROM] Photography is an expensive hobby.

 • نام : ar

  مرتبط = expensive rate

 • نام : ar

  مرتبط = expensively - expensiveness

 • نام : لیلا

  COSTLY

 • نام : لیلا

  HIGH

 • نام : علی

  adj. costly, precious

 • نام : احسان

  an expensive house یک خانه‌ی گرانقیمت grapes have become very expensive انگور خیلی گران شده است. disobedience proved to be very expensive for him نافرمانی برایش خیلی گران تمام شد. an expensive trip یک مسافرت پرهزینه

 • نام : احسان

  costing a lot of money. "keeping a horse is expensive"

 • نام : احسان

  synonyms: costly, dear, high-priced, high-cost, exorbitant, extortionate, overpriced;

 • نام : احسان

  involving high cost or sacrifice

 • نام : مجید

  costing a lot of money ≠ cheap : the most expensive restaurant in town

 • نام : مجید

  prohibitively expensive (=so expensive that most people cannot afford it) .

 • نام : مجید

  Employing the wrong builder can be a horribly expensive mistake .

 • نام : مجید

  expensively /adv/: She's always expensively dressed.

 • نام : پیمان

  Beef is expensive nowadays.

 • نام : پیمان

  Which one is more expensive?

 • نام : پیمان

  She gave him an expensive watch.

 • نام : پیمان

  It's too expensive for me to buy.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت