ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه enrich

توسعه کلمه:

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  the expanding economy gradually enriched a large number of people

 • نام : سید عادل

  to improve the quality of something, especially by adding things to it := Education can greatly enrich your life

 • نام : سید عادل

  to make someone richer

 • نام : الهه

  syn:enhance

 • نام : سلماز

  to improve the quality of something by adding something else

 • نام : behi

  Example: new words have enriched the language.

 • نام : آزمايشگاه فراز

  The see foods are enrichment of vitamins and minerals

 • نام : ali

  You play ping-pong to enrich your quality of life.

 • نام : عباس

  ENHANCE, improve, better, add to, augment; supplement, complement; boost, elevate, raise, lift, refine

 • نام : فردین

  rich means what? so en+rich means make something or someone richer

 • نام : محمدعلي

  Study can enrich our culture!!

 • نام : یگانه

  improve or enhance the quality or value of

 • نام : علی

  v. make rich, improve, make better

 • نام : محمدعلي

  A gold mine can enrich my generation till the end of history!

 • نام : Mina

  to increase the wealth of

 • نام : احسان

  improve or enhance the quality or value of. "her exposure to museums enriched her life in France"

 • نام : احسان

  synonyms: enhance, make richer, improve, add to, augment, supplement, complement, boost, upgrade, reinforce

 • نام : احسان

  make (someone) wealthy or wealthier. "top party members had enriched themselves"

 • نام : احسان

  to improve the quality of (something) ....

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  syn:enhance

 • نام : محمدعلي

  The request for immigration is enriched recently!

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت