ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه encourage

توسعه کلمه encourage

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : هادی

  Syn: Encouragement

 • نام : سید عادل

  meaning 1: to give someone the courage or confidence to do something [≠ discourage] ==> I want to thank everyone who has encouraged and supported me

 • نام : سید عادل

  meaning 2: to persuade someone to do something [≠ discourage] ==> Cantor didnt mind if they worked late; in fact, he actively encouraged it

 • نام : ehsan

  my mother encourage me to study for entrance exam

 • نام : behi

  I encouraged him during his race

 • نام : behi

  give hope

 • نام : شیما

  motivate

 • نام : سادات

  encourageous

 • نام : سادات

  brave

 • نام : رقیه

  help

 • نام : هادی

  my dad encouraged me to reading books

 • نام : غزل

  ترغیب کردن؛ دلگرمی دادن

 • نام : A reza

  جمله هادی از نظر گرامر غلط است to read صحیح است

 • نام : وحید

  We encourage student participation in our classes

 • نام : مهدی

  give support, confidence, or hope to (someone).

 • نام : مهدی

  persuade (someone) to do or continue to do something by giving support and advice.

 • نام : A reza

  جمله ehsan از نظر گرامر اشتباه است my mother encourages me صحیح است چون سایت شما به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می گیرد باید دقت بیشتری بکنیم

 • نام : مهدی

  Syn: Acclaim

 • نام : امیرحسین

  آقای سید عادل به نظر میرسه باید به جای it در آخر جمله از them استفاده کرد. در این جمله:meaning 2: to persuade someone to do something [≠ discourage] ==> Cantor didnt mind if they worked late; in fact, he actively encouraged it

 • نام : یگانه

  give support, confidence, or hope to someone

 • نام : علی

  v. support, inspire, give hope

 • نام : N

  To stimulate

 • نام : احسان

  give support, confidence, or hope to (someone). "we were encouraged by the success of this venture"

 • نام : احسان

  persuade (someone) to do or continue to do something by giving support and advice. "pupils are encouraged to be creative"

 • نام : احسان

  stimulate the development of (an activity, state, or belief). "the intention is to encourage new writing talent"

 • نام : احسان

  synonyms: hearten, cheer, buoy up, uplift, inspire, motivate, egg on, spur on, stir, stir up, whip up, fire up, stimulate, animate, invigorate, vitalize, revitalize, embolden, fortify, rally, incite;

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  The government cut taxes in order to encourage spending

 • نام : رضا

  acclaim

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت