ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه eliminate

توسعه کلمه eliminate

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : farhad

  I saw a good example for this word.

 • نام : farhad

  the police have eliminated Larry from their inquiries.

 • نام : farhad

  is that good?

 • نام : ژاله

  eliminable adjective -elimination noun -eliminator noun -eliminatory adjective

 • نام : ژاله

  means:completely remove or get rid of

 • نام : هادی

  syn: Delete

 • نام : هادی

  syn: Deletion

 • نام : الهه

  elahe- omit= remove=eliminate

 • نام : الهه

  elahe I eliminate this class today.

 • نام : sahand_z@hotmail.com

  Syn=cancel, omit, to get rid of , skip.

 • نام : سید عادل

  meaning 1: to completely get rid of something that is unnecessary or unwanted ==> Fatty foods should be eliminated from the diet

 • نام : سید عادل

  meaning 2: to defeat a team or person in a competition, so that they no longer take part in it ==> Our team was eliminated in the first round

 • نام : سید عادل

  meaning 3: to kill someone in order to prevent them from causing trouble ==> a ruthless dictator who eliminated all his rivals

 • نام : behi

  adj: eliminatory-eliminative noun: elimination - eliminator adv:eliminable

 • نام : behi

  Example: who will be eliminated after the frist round

 • نام : Mohammad

  Ahmad eliminated of the football team.

 • نام : mylovearak@yahoo.com

  to remove or take out; get rid of

 • نام : لیلی

  لیلی delete

 • نام : احمدرضا

  تقریبا با همون تلفظ: روشن ساختن illuminate

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " علی مینا" را از زندگیش " حذف کرد "

 • نام : م

  credit cards eliminate the need to carry a lot of cash.

 • نام : م

  the diet claims to eliminate toxins from the body.

 • نام : م

  all the asian teams were eliminated in the early stages of the competition.

 • نام : م

  she was eliminated from the tournament in the first round.

 • نام : م

  the elimination of toxins from the body.

 • نام : مهدی

  completely remove or get rid of (something)

 • نام : محسن

  soccer team england was eliminated of word cup 2014

 • نام : y

  زدودن‌، رفع‌ کردن‌. remove , get rid of

 • نام : امیرحسین

  completely remove or get rid of (something).

 • نام : امیرحسین

  remove

 • نام : بهروز

  OMIT:OMIT OLD ADRESS,OMIT WRONG T.L.NOMBER

 • نام : لیلا

  omit

 • نام : لیلا

  remove

 • نام : Mohammad

  Ralf eliminated of the soccer team.

 • نام : لیلا

  get rid of

 • نام : علی

  v. remove, get rid of

 • نام : احسان

  Stalin eliminated his rivals one by one استالین رقیبان خود را یکی پس از دیگری نابود کرد. in order to eliminate the possibility of error برای از میان بردن امکان لغزش to eliminate distracting noise صدای مزاحم را از بین بردن

 • نام : احسان

  all our wrestlers were eliminated in the third round همه‌ی کشتی‌گیران ما در دور سوم (مسابقات) حذف شدند. to eliminate indeterminacy رفع ابهام کردن

 • نام : احسان

  To get rid of; remove: an effort to eliminate homelessness; eliminated his enemies.

 • نام : احسان

  expel (waste matter) from the body. "this diet claims to eliminate toxins from the body"

 • نام : N

  eradicate

 • نام : N

  leave out

 • نام : N

  terminate, end, or take out

 • نام : N

  dismiss from consideration or a contest

 • نام : مجید

  a ruthless dictator who eliminated all his rivals

 • نام : مجید

  v. 1. terminate or take out 2. do away with 3. kill in large numbers 4. dismiss from consideration or a contest

 • نام : مجید

  5. eliminate from the body 6. remove from a contest or race 7. remove (an unknown variable) from two or more equations

 • نام : مجید

  elimination = حذف.زدودگی، رفع.

 • نام : لیلا

  می پسندم

 • نام : پیمان

  He was eliminated before he got to the finals.

 • نام : پیمان

  It is important to eliminate the social unrest.

 • نام : پیمان

  Eliminating the deficit will be a very difficult job.

 • نام : پیمان

  When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت