ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه detect

توسعه کلمه detect

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سید عادل

  to notice or discover something, especially something that is not easy to see, hear etc

 • نام : سید عادل

  detectable := adjective

 • نام : ملیحه

  sign of the disease shoud detect by physician

 • نام : مژگان

  verb

 • نام : ثنا

  understand

 • نام : ahmad

  discover

 • نام : سمیه

  observe

 • نام : غزل

  to notice or discover. ----She thought she could detect a smell of gas.پی بردن به؛ کشف کردن

 • نام : حسین

  to notice or discover something, especially something that is not easy to see, hear etc

 • نام : حسین

  Many forms of cancer can be cured if detected early

 • نام : م

  the noise is barely detectable by the human ear.

 • نام : مریم

  detect: آشکار کردن،کشف کردن،یافتن، پیدا کردن نمایان ساختن

 • نام : امیرحسین

  discover or identify the presence or existence of.[find, discover,figure out, find out, gain, acquire, earn,indicate]

 • نام : لیلا

  می پسندم

 • نام : لیلا

  Observe

 • نام : علی

  v. discern, discover

 • نام : N

  To discover or ascertain the existence, presence, or fact of

 • نام : N

  To learn something hidden and often improper about

 • نام : N

  to perceive or notice

 • نام : احسان

  discover or identify the presence or existence of. "cancer may soon be detected in its earliest stages"

 • نام : احسان

  discern (something intangible or barely perceptible). "Paul detected a faint note of weariness in his father's voice"

 • نام : احسان

  synonyms: notice, become aware of, perceive, note, discern, make out, observe, spot, become conscious of, recognize, distinguish, mark, remark, identify, diagnose;

 • نام : احسان

  discover or investigate (a crime or its perpetrators). "the public can help the police to detect crime"

 • نام : الهام

  find, discover

 • نام : الهام

  discover or identify the presence or existence of

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت