ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه dense

توسعه کلمه dense

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : Reza

  =Aggregate

 • نام : ژاله

  syn: thick -compact opp: thin-sparse

 • نام : مهناز

  syn:compress

 • نام : هادی

  Density = غلظت

 • نام : هادی

  Density = غلظت

 • نام : Reza

  compactمتراکم

 • نام : سهیل

  سهیل: heavy

 • نام : sahand_z@hotmail.com

  syn=thickness, mass,any element in nature defines by its dense.** Antym=thin,scarce,few,

 • نام : سید عادل

  meaning 1: made of or containing a lot of things or people that are very close together [= thick] ==> a dense rurally-based population

 • نام : سید عادل

  meaning 2: difficult to see through or breathe in ==> dense black smoke

 • نام : سید عادل

  meaning 3: a dense piece of writing is difficult to understand because it contains a lot of information or uses complicated language

 • نام : سید عادل

  meaning 4: technical a substance that is dense has a lot of mass in relation to its size:

 • نام : سید عادل

  correct----> meaning 4: [technical] a substance that is dense has a lot of mass in relation to its size ==> Water is eight hundred times denser than air

 • نام : سید عادل

  densely (adverb) ==> a densely populated area ...................... denseness (noun) [uncountable

 • نام : fatemeh.sadati0110@yahoo.com

  density

 • نام : behi

  Having relatively high density

 • نام : Mohammad

  Smoke dense filled in our city.

 • نام : هانا

  thick, caliginous, slab, heavy

 • نام : م

  dense=thick

 • نام : ar

  مرتبط = dense binary code

 • نام : ar

  مرتبط = dense graded mix

 • نام : ar

  مرتبط = dense fog

 • نام : رسول

  compact

 • نام : y

  compact , close; (Slang) stupid , slow

 • نام : Narsis

  ِdense ignorance

 • نام : لیلا

  thick

 • نام : لیلا

  closely packed toghether

 • نام : علی

  n. scoundrel, wicked person; scoundrel in a story or play

 • نام : احسان

  a dense forest جنگل انبوه a dense substance ماده‌ی چگال a dense smoke or liquid دود یا مایع غلیظ a dense crowd جمعیت متراکم

 • نام : احسان

  how come you are so dense? تو چرا اینقدر خنگی‌؟

 • نام : احسان

  closely compacted in substance. "as the storm cleared, a dense fog came down"

 • نام : احسان

  (of a person) stupid. "Am I being dense? I don't quite understand"

 • نام : آرزو

  کدبندی: "د نص" (نصف) کن حیلی "متراکم و غلیظ" هست

 • نام : مجید

  Water is eight hundred times denser than air.

 • نام : مجید

  adj. 1. permitting little if any light to pass through because of denseness of matter 2. having component parts closely crowded together 3. hard to pass through because of dense growth 4. having high relative density or specific gravity 5. slow to learn or understand; lacking intellectual acuity

 • نام : مجید

  denseness = تراکم ذرات, condensation = چگالش، خلاصه ، جمع شدگی، تکاثف، تغلیظ.

 • نام : مجید

  vapor change to liquid by condensation

 • نام : لیلا

  می پسندم

 • نام : پیمان

  Because of the dense fog, nobody could be seen.

 • نام : پیمان

  The man was hiding in a dense forest.

 • نام : پیمان

  The dense fog made the building invisible.

 • نام : پیمان

  Because of the the dense haze, the road was hard to see.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت