ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه delicate

توسعه کلمه delicate

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  a delicate flavor طعم لذیذ

 • نام : سید عادل

  meaning1: needing to be dealt with carefully or sensitively in order to avoid problems or failure

 • نام : سید عادل

  meaning 2: easily damaged or broken [= fragile] := delicate hand-cut glass

 • نام : سید عادل

  meaning 3: someone who is delicate is hurt easily or easily becomes ill := a delicate child

 • نام : سید عادل

  meaning 4: a part of the body that is delicate is attractive and graceful := her delicate features

 • نام : سیدابوالحسن

  کدبندی کلمه برای حفظ: مواظب باش "دلی که" "حساس و لطیفه" زود میشکنه!

 • نام : sadegh

  عالیییییییییییی

 • نام : عباس

  The tea was served in delicate china cups

 • نام : عباس

  a delicate gold necklace

 • نام : محمدعلي

  Ancient iran is full of dedicated antiquity !!

 • نام : A

  1-girls are delicater from boys.

 • نام : محمدعلي

  Flowers are delicates to sun shine!!

 • نام : محمدعلي

  The women are delicate about some topics!

 • نام : N

  fine in texture, quality, construction, etc

 • نام : N

  fragile; easily damaged; frail

 • نام : N

  soft or faint, as color

 • نام : محمدعلي

  You should treat with your spouse delicately !

 • نام : احسان

  very fine in texture or structure; of intricate workmanship or quality. "a delicate lace shawl"

 • نام : احسان

  easily broken or damaged; fragile. "delicate china"

 • نام : احسان

  a delicate fabric or garment. "the delicates cycle of a washing machine"

 • نام : احسان

  Pleasing to the senses, especially in a subtle way: a delicate flavor; a delicate violin passage

 • نام : علی

  adj. fragile, easily broken; sensitive

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت