ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه deceptively

توسعه کلمه deceptively

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  بجای deceptive برای deceived مثال زده شده است

 • نام : سید عادل

  اینکه در مثالها، عین کلمه استفاده نمی شود، بار ها در ایمیلها دیده شده است و البته یک ضعف محسوب نمیشود در اینجا از (فعل) در مثال استفاده شده است:

 • نام : سید عادل

  verb: deceive adverb: deceptively Adjective: deceitful, deceptive noun: deceit, deceiver, deception

 • نام : نرگس

  a deceptive appearance ظاهر گول زننده

 • نام : الهه

  making somthing appear true or good when ti is false or bad

 • نام : مژگان

  are they the same? decieve and decept?

 • نام : سید عادل

  جواب: decept در فرهنگ لغت وجود ندارد اگر منظور شما deceptive

 • نام : سید عادل

  جواب: decept در فرهنگ لغت وجود ندارد اگر منظور شما deceptive است، همه از یک ریشه هستند مثلا deceive فعل است و deceptive صفت می باشد(نظر سوم در بالا را ببینید

 • نام : Mim

  deceptively قید است نه صفت. متإسفانه در ایمیل به اشتباه معنای صفتی بیان شده است.

 • نام : سید عادل

  لطفا نظرات دیگران را با دقت بخوانید: deceive فعل است و deceptive صفت و deceptively قید است

 • نام : Mim

  نظرات شما را خواندم. بحث من سر مثال نيست. سر معناست که کلمه را به صورت قيد آورده و معناي آنرا به صورت نعتي بيان کرده اند. اين بخصوص براي مبتديان مشکل ساز است و بهتر است مسؤولين محترم سايت نسبت به کلمات آينده دقت بيشتري نمايند. تشکر

 • نام : سید عادل

  intended to make someone believe sth that is not true: misleading and deceptive adverts

 • نام : احمد

  please correct Farsi definition of deceptively, since this word is an adverb.

 • نام : lمرتضی

  از لحاظ تلفظ هم با هم همخانی ندارند

 • نام : مژگان - Architect

  deception , اسم ، به معنای تقلب و فریبکاری

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ("دِ سه تیم" را " فریب دادی"

 • نام : غزل

  in a misleading way;--------the exam looked deceptively easy

 • نام : سينا

  something that is deceptive seems to be one thing but is in fact very different------intended to make someone believe something that is not true

 • نام : mary

  adj: deceptive

 • نام : محمدعلي

  Deceiving each other is routinely manner and way of life in our city!!

 • نام : الهام

  deceptive answer

 • نام : احسان

  in a way or to an extent that gives a misleading impression

 • نام : احسان

  to a lesser extent than appears the case. "the idea was deceptively simple"

 • نام : احسان

  to a greater extent than appears the case. "the airy and deceptively spacious lounge"

 • نام : احسان

  making you believe something that is not true

 • نام : علی

  adv. in a misleading manner, deceitfully, with intent to deceive

 • نام : پیمان

  In my defense, the term was deceptively bland.

 • نام : پیمان

  It was deceptively quiet, too quiet for a warm spring day.

 • نام : پیمان

  Although panting from exertion, his voice was deceptively soft.

 • نام : پیمان

  civilization that are deceptively mixed with religion.

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  Richard deceived Joe about the cost of the coat.

 • نام : مجید

  deceptive = فریبنده ، فریبا، گول زننده ، فریبآمیز.

 • نام : مجید

  deceptively = بطور فريب اميز

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت