ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه client

توسعه کلمه client

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سید عادل

  someone who gets services or advice from a professional person, company, or organization = customer

 • نام : مصطفی

  در نقشه ها و مدارک مهندسی از این کلمه برای نام کارفرمای پروژه که عملاً مشتری شرکت مشاور یا پیمانکار است ، استفاده میشود

 • نام : samira

  if this restaurant doesn,t improve its service , all its clinets will vanish.

 • نام : ali

  In computer network topics a client is computer that gets service from server.

 • نام : م

  a lawyer with many famous clients.

 • نام : م

  social workers must always consider the best interests of their clients.

 • نام : مهدی

  در متون علمی پزشکی و پرستاری به معنای مددجو به کار می رود.

 • نام : ar

  مرتبط = client based application

 • نام : ar

  مرتبط = client server network

 • نام : ar

  مرتبط = client centered therapy

 • نام : محمدعلي

  All of clients attracted for the high quality products!!

 • نام : سحر

  کدبندی: کلیه مراجعه کنندگان به صف

 • نام : محمدعلي

  There is a bakery in our vicinity that usually haven't any client!

 • نام : علی

  n. customer, buyer

 • نام : احسان

  (in a network) a desktop computer or workstation that is capable of obtaining information and applications from a server.

 • نام : احسان

  a person or organization using the services of a lawyer or other professional person or company. "insurance tailor-made to a client's specific requirements"

 • نام : احسان

  synonyms: customer, buyer, purchaser, shopper, consumer, user

 • نام : احسان

  "workstation clients are going to be easy to install"

 • نام : محمدعلي

  The new productions diminished our clients!

 • نام : الهام

  customer

 • نام : مجید

  client server network = کامپيوتر : شبکه خدمتگزار - مشترى

 • نام : مجید

  client-centered therapy = روانشناسى : درمان متمرکز بر درمان جو

 • نام : مجید

  confidnetial relationship with client = حفظ اسرار صاحب کار, حفظ اسرار موکل حفظ اسرار مشترى

 • نام : مجید

  client = ايستگاه پردازشگر،موکل ،مشترى ،ارباب رجوع

 • نام : پیمان

  Tom is our client.

 • نام : پیمان

  I'm losing clients.

 • نام : پیمان

  I have clients to call.

 • نام : پیمان

  Every clients has rights.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت