ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه chiefly

توسعه کلمه chiefly

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  he was chiefly interested in buying rugs

 • نام : سید عادل

  mostly but not completely [= mainly] ==> I lived abroad for years, chiefly in Italy

 • نام : الهه

  Houses are made chiefly of wood products

 • نام : ژاله

  mostly but not completely syn: mainly

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " چی فیلمی" " عمدتاً " میبینی؟

 • نام : عباس

  ▶ adverb MAINLY, in the main, primarily, principally, predominantly, mostly, for the most part; usually, habitually, typically, commonly, generally, on the whole, largely, by and large, as a rule, almost always.

 • نام : محمدعلي

  My chiefly selection of watching TV is sport news!!

 • نام : محمدعلي

  Scientists found they should chiefly study the root of disease!

 • نام : الهام

  mainly or mostly

 • نام : N

  primarily; essentially: wanted chiefly for armed robbery

 • نام : N

  principally

 • نام : N

  largely

 • نام : احسان

  "he is remembered chiefly for his organ sonatas"

 • نام : احسان

  mainly, in the main, primarily, principally, predominantly, above all, mostly, for the most part, first and foremost, especially, particularly, essentially, substantially

 • نام : احسان

  for the most part; mostly. "an audience consisting chiefly of women between the ages of 18 and 54"

 • نام : احسان

  He phoned chiefly to let us know he was feeling better.

 • نام : محمدعلي

  All illness will come across chiefly from our nervous !

 • نام : علی

  adv. mainly, primarily

 • نام : پیمان

  chiefly in pour countries.

 • نام : پیمان

  And I came chiefly to say this.

 • نام : پیمان

  chiefly by means of the imagination.

 • نام : پیمان

  which will be chiefly remembered for the.

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  he was chiefly interested in buying rugs

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت