ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه capsule

توسعه کلمه capsule

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : محمد

  لطفا از دادن کلمات با معنی واضح خودداری شود متشکر

 • نام : L

  سلام، اگر برایتان امکان دارد مثالها نیز مانند خود کلمات اصلی قابل شنیدن باشند.

 • نام : سید عادل

  a plastic container shaped like a very small tube with medicine inside that you swallow whole

 • نام : سید عادل

  a small plastic container with a substance or liquid inside

 • نام : سید عادل

  space capsule [countable] = the part of a spacecraft that carries people into space to obtain information and then comes back to Earth توضیح مربوط به مثال دوم سایت

 • نام : رضا

  مطمئن نيستم ولي به گمانم Phonetics اين كلمه اشتباه باشد

 • نام : نادر

  not just tablet, also every other things that is like it. Say: shuttle capsule

 • نام : محمد

  capsule is none. for example into capsule is something that it isn't observably.

 • نام : محمد

  I'm sorry, my meane is noun

 • نام : ar

  مشابه = capsule transit system

 • نام : ar

  مشابه = Bowman's capsule

 • نام : ar

  مشابه = microphone capsule

 • نام : سمیهa

  سلام و تشکر. اگر متن های مثالی نیز مانند کلمات صوتی بیان شود خیلی خوب میشه

 • نام : محمدعلي

  Who one can remember gas capsule for routine life many years ago?!!

 • نام : سمیهa

  Yes, I remember gas capsule for routine life few years ago.

 • نام : سمیهa

  pill containing medicine; small case; compartment in a rocket

 • نام : سمیهa

  v: put in a casing; condense into compact form

 • نام : علی

  n. pill containing medicine; small case; compartment in a rocket

 • نام : علی

  v. put in a casing; condense into compact form

 • نام : احسان

  a small case or container, especially a round or cylindrical one.

 • نام : احسان

  "he showed us the cylinder of the gun filled with six plastic capsules"

 • نام : احسان

  a tough sheath or membrane that encloses an organ or other structure in the body, such as a kidney or a synovial joint.

 • نام : احسان

  a membrane or sac enclosing a body part (as a knee joint or kidney) ....

 • نام : محمدعلي

  Fire fighter overcome to an immense fire by a special capsule!

 • نام : الهام

  cover, coverage, coating, casing, overlay

 • نام : پیمان

  One 100 mg capsule.

 • نام : پیمان

  We’ve lost a capsule.

 • نام : پیمان

  The capsule climbed a ramp.

 • نام : پیمان

  He touched the baby capsule.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت