ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه campus

توسعه کلمه:

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : ملیحه

  a place arround a center

 • نام : سید عادل

  meaning 1: the land and buildings of a university or college, including the buildings where students live ==> a beautiful campus in New England

 • نام : سید عادل

  example: [on/off campus] Most first-year students live on campus

 • نام : سید عادل

  meaning 2: the land and buildings belonging to a large company ==> the Microsoft campus outside Seattle

 • نام : mandana.fazel@gmail.com

  PLACES AROUND A UNIVERSITY,INCLUDING COLLEGES , DORMITORIES,SPORT CENTERS,LIBRARIES,....

 • نام : rostamimahrokh@gmail.com

  می پسندم

 • نام : سیدابوالحسن

  کدبندی کلمه برای حفظ: ( د "کم پوست" تخمه تو "محوطه دانشگاه" بریز.

 • نام : م

  she lives on campus

 • نام : م

  campus life

 • نام : ar

  مشابه = campus area network

 • نام : لیلا

  school

 • نام : لیلا

  university

 • نام : لیلا

  ground of collage

 • نام : علی

  n. college grounds, property on which a college is located

 • نام : احسان

  The grounds and buildings of an institution, especially a college or other institution of learning, a hospital, or a corporation.

 • نام : احسان

  field - a piece of land cleared of trees and usually enclosed; "he planted a field of wheat" ...

 • نام : احسان

  "for the first year I had a room on campus"

 • نام : احسان

  Part of the campus of the University of Washington

 • نام : لیلا

  می پسندم

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت