ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه belt

کمر بند

مرجع: لغات دیداری - کلمه و عکس

معنی، مثال و تلفظ کلمه belt و معادل آن در فارسی


برای مشاهده عکس های کلمه belt روی لینک زیر کلیک کنید:

عکس های کلمه belt در وب

belt

توسعه کلمه belt

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : وحید

  a narrow piece of leather, cloth etc that you wear around your waist, for example to keep your clothes in place or for decoration

 • نام : محمدعلي

  Fastening seat belt is mandatory for driving an automobile !!

 • نام : امیرحسین

  girdle

 • نام : محمدعلي

  Putting trousers without support by a belt can cause calamity in Qazvinian's party!!

 • نام : احسان

  a strip of leather or other material worn, typically round the waist, to support or hold in clothes or to carry weapons. "he tightened his leather belt an extra notch"

 • نام : احسان

  a strip of material used in various technical applications, in particular

 • نام : احسان

  fasten with a belt. "she belted her raincoat firmly"

 • نام : احسان

  beat or strike (someone), especially with a belt as a punishment. "I was belted and sent to my room"

 • نام : مجید

  Fasten seat belt, you can see on placard in road

 • نام : مجید

  belt conveyor = تسمه ،نوار نقاله

 • نام : مجید

  waist-belt = کمربند، کمر

 • نام : مجید

  belt-pulley = فلکه

 • نام : پیمان

  Give me your belt.

 • نام : پیمان

  Tom unblocked his belt.

 • نام : پیمان

  Tom fastened his seatbelt.

 • نام : پیمان

  Put your seat belt on.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت