ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه analyze

توسعه کلمه analyze

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : زهرا

  مترادف مناسب examine

 • نام : سید عادل

  the American spelling of analyse

 • نام : ژاله

  syn: break down

 • نام : سید عادل

  meaning 1: to examine or think about something carefully, in order to understand it ==> She still needs to analyse the data

 • نام : سید عادل

  meaning 2: to examine a substance to see what it is made of ==> The cell samples are analyzed by a lab

 • نام : سید عادل

  meaning 3: to examine someones mental or emotional problems by using psychoanalysis

 • نام : behi

  Example : I was analyzed in India by a famous psychiatrist

 • نام : احمدرضا

  consider برسی کردن

 • نام : امیر

  examine methodically and in detail the constitution or structure of (something, especially information), typically for purposes of explanation and interpretation.

 • نام : راحیل

  decompose

 • نام : راحیل

  parse

 • نام : محمدعلي

  We should analyze new bazaar condition every day!

 • نام : امیرحسین

  we need to analyze our results more clearly

 • نام : علی

  v. break down into parts and study closely (i.e. a subject); examine, make an analysis (also analyse)

 • نام : احسان

  examine (something) methodically and in detail, typically in order to explain and interpret it.

 • نام : احسان

  "we need to analyse our results more clearly"

 • نام : احسان

  synonyms: examine, inspect, survey, scan, study, scrutinize, look over, peruse;

 • نام : احسان

  psychoanalyse (someone). ....

 • نام : علی

  the data of a research should be analysed through descriptive and inferential statistics

 • نام : پیمان

  You are over-analyzing.

 • نام : پیمان

  I want you to analyze this.

 • نام : پیمان

  We are still analyzing the remaining data.

 • نام : پیمان

  How would you analyze the situation?

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت