ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه advent

توسعه کلمه advent

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : ثریا

  syn= coming the advent of computers

 • نام : سید عادل

  the advent of something:= the time when something first begins to be widely used

 • نام : خه بات

  entrance, appearance

 • نام : لیلا

  coming of Christ; four week period before Christmas / entrance, coming, arrival

 • نام : behi

  noun

 • نام : behi

  Syn = appearance, emergence, materialization, occurrence, dawn, birth, rise, development; approach, coming

 • نام : behi

  Example : The world is changing with the advent of computers

 • نام : هدیه

  یک سوال دارم:چرا فعل ed نگرفت؟

 • نام : مائده

  coming; arrival ;

 • نام : اقبال

  ed که همیشه نمیگیرند

 • نام : سمیه

  در مثال کلمه، advent اسم است نه فعل.

 • نام : احمدرضا

  I confirm Somayeh's idea

 • نام : مژگان - Architect

  صفت : adventitious ......قید: adventitiously

 • نام : سعید

  The bigest empire advent in Persia many years ago.

 • نام : امیر

  the arrival of a notable person, thing, or event.

 • نام : غزل

  The liturgical period preceding Christmas, beginning in Western churches on the fourth Sunday before Christmas and in Eastern churches in mid-November, and observed by many Christians as a season of prayer, fasting, and penitence

 • نام : غزل

  The coming of Jesus at the Incarnation

 • نام : سید علی

  o

 • نام : امیرحسین

  the arrival of a notable person, thing, or event.

 • نام : امیرحسین

  arrival, appearance, emergence, materialization, occurrence, dawn, birth, rise, development, approach, coming

 • نام : sh

  appearance

 • نام : مهتا

  advent( n)= entrance= coming= arrival= appearance

 • نام : javad

  manifestation, appearance,

 • نام : مجید ر

  adventure خطر حادثه advent ظهور پیدایس

 • نام : علی

  n. entrance; coming, arrival; appearance

 • نام : علی

  n. coming of Christ; four week period before Christmas (Advent)

 • نام : احسان

  the advent of computers changed the world ظهور کامپیوتر دنیا را دگرگون کرد.

 • نام : احسان

  Advent Christianity a. The liturgical period preceding Christmas, beginning in Western churches on the fourth Sunday before Christmas and in Eastern churches in mid-November, and observed by many Christians as a season of prayer, fasting, and penitence. b. The coming of Jesus at the Incarnation.

 • نام : احسان

  an arrival; a start or commencement: the advent of the holiday season.

 • نام : N

  The coming or arrival of something or someone that is important or worthy of note: the advent of the computer

 • نام : پیمان

  THE ADVENT OF CEREMONIAL.

 • نام : پیمان

  It was before the advent.

 • نام : پیمان

  selling has changed with the advent.

 • نام : پیمان

  cultures have also predicted my advent.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت