ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه actually

توسعه کلمه actually

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : narges

  in fact

 • نام : behi

  this site is actually very good to learn english words , thank you

 • نام : akbar

  y'know I'm actually an engineer.

 • نام : Elham

  really, in (actual) fact, in point of fact, as a matter of fact, in reality, in actuality, in truth, if truth be told, to tell the truth

 • نام : مائده

  In fact I'm a translator.

 • نام : سمیه

  I thank you alots for trianing words

 • نام : علی

  syn. truly

 • نام : حامد

  مترادف:really-in fact-truly

 • نام : معراج

  I actully need to learn english

 • نام : امیرحسین

  Meaning 1: really; in fact===> we thought it was going to rain, but actually it was sunny all dey.

 • نام : امیرحسین

  Meaning 2: a word that you use to disagree politely ===>Let's go by bus./ Actually, I think it would be quicker to go by train.

 • نام : مهدی

  as the truth or facts of a situation.

 • نام : مهدی

  synonyms: literally

 • نام : sepideh

  Actually this site is useful

 • نام : فاطمه

  used to refer to what is true or real

 • نام : fateme

  very thanks

 • نام : ونوس

  when you floss your teeth actually you keep your gums healthy.

 • نام : علی

  adv. in fact, practically; truthfully

 • نام : احسان

  actually I am a weak boy در واقع من پسر ضعیفی هستم. actually, he was not interested in coming واقعا علاقه‌ای به آمدن نداشت.

 • نام : احسان

  he actually proved it او عملا آن را ثابت کرد. that country is nominally but not actually independent آن کشور اسما مستقل است ولی نه بالفعل

 • نام : احسان

  as the truth or facts of a situation. "we must pay attention to what young people are actually doing"

 • نام : احسان

  used to emphasize that something someone has said or done is surprising. "he actually expected me to be pleased about it!"

 • نام : پیمان

  Tom actually laughed.

 • نام : پیمان

  We never actually met.

 • نام : پیمان

  I actually saw a ghost.

 • نام : پیمان

  I'm actually very busy.

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  کانال زبان ۵۰۴ و ۱۱۰۰ در کانال زیرtelegram.me/edu504

 • نام : مجید

  risk actually incurred = خطر محقق شده

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت