ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Zambia

توسعه کلمه Zambia

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

  • نام : احسان

    Zambia, in southern Africa, is a landlocked country of rugged terrain and diverse wildlife, with many parks and safari areas. On its border with Zimbabwe is famed Victoria Falls – indigenously called Mosi-oa-Tunya, or "Smoke that Thunders” – plunging a misty 108m into narrow Batoka Gorge.

  • نام : سعید

    a republic in central Africa; formerly controlled by Great Britain and called Northern Rhodesia until it gained independence within the Commonwealth in 1964

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت