ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Yemen

توسعه کلمه Yemen

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : احسان

  Yemen is the second largest country in the peninsula, occupying 527,970 km².

 • نام : احسان

  Yemen officially known as the Republic of Yemen is an Arab country in Western Asia, occupying the southwestern to the southern end of the Arabian Peninsula.

 • نام : احسان

  It is bordered by Saudi Arabia to the north, the Red Sea to the west, the Gulf of Aden and Arabian Sea to the south, and Oman to the east.

 • نام : سعید

  a republic on the southwestern shores of the Arabian Peninsula on the Indian Ocean; formed in 1990

 • نام : پیمان

  Aden is the capital of Yemen.

 • نام : پیمان

  Congress authorized war in Afghanistan, They said, not Yemen.

 • نام : پیمان

  Southwestern region of Arabia.

 • نام : پیمان

  Northern Yemen became an independent country after world war I.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت