ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه United Kingdom

توسعه کلمه United Kingdom

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : محمدعلي

  Ireland is autonomous from United Kingdom from previous century!!

 • نام : محمدعلي

  The UK is symbol of sinister in our country history!!!

 • نام : احسان

  A country of western Europe consisting of England, Wales, Scotland, and Northern Ireland; population 61,113,200 (est. 2009); capital, London.

 • نام : احسان

  Full name United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

 • نام : احسان

  The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

 • نام : احسان

  Great Britain and the United Kingdom refer to different areas.

 • نام : پیمان

  Official name United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

 • نام : پیمان

  Most of the visitors were from the United Kingdom, Ireland, Germany, and the Netherlands.

 • نام : پیمان

  On September 18 the Scots will vote on whether or not to remain in the United Kingdom.

 • نام : پیمان

  Record numbers of Scottish voters shot down an audacious bid to break their 300-year union with the United Kingdom.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت