ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Ukraine

توسعه کلمه Ukraine

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : احسان

  A country of eastern Europe bordering on the Black Sea. Inhabited in early times by Scythians and Sarmatians, it was overrun by a number of conquerors, including Goths and Huns, until the rise of Kiev in the 9th century.

 • نام : احسان

  Chernobyl is a city in north central Ukraine; site of a major disaster at a nuclear power plant (26 April 1986....)

 • نام : احسان

  Ukraine is a large country in Eastern Europe known for its Orthodox churches, Black Sea coastline and forested mountains. Its capital, Kiev, features the gold-domed St. Sophia's Cathedral, with 11th-century mosaics and frescoes.

 • نام : احسان

  Ukrainian means countryman

 • نام : پیمان

  Ukraine: one more try to pease.

 • نام : پیمان

  Ukraine accuses pro-Russia rebels of breaking truce.

 • نام : پیمان

  Why Ukraine's Eurovision song contest is in crisis?

 • نام : پیمان

  Eastern Ukraine ceasefire starts Monday, Russia says

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت