ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Turkmenistan

توسعه کلمه Turkmenistan

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : محمدعلي

  Turkmenistan is our north east neighbor !!

 • نام : احسان

  country cen Asia bordering on Afghanistan, Iran, & the Caspian Sea

 • نام : احسان

  The flag of Turkmenistan was officially adopted on February 19, 1997.

 • نام : احسان

  Turkmenistan declared its independence in 1991 following the collapse of the Soviet Union.

 • نام : پیمان

  Ashgabat is Turkmenistan's capital.

 • نام : پیمان

  Turkmenistan's official languages are Turkoman and Russian.

 • نام : پیمان

  Turkmenistan is a republic in central Asia that lies between the Caspian Sea and Afghanistan.

 • نام : پیمان

  In any case a Press Release from Turkmenistan Customs announces.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت