ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Turkey

توسعه کلمه Turkey

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : احسان

  Turkey is a nation straddling eastern Europe and western Asia with cultural connections to ancient Greek, Persian, Roman, Byzantine and Ottoman empires.

 • نام : احسان

  Cosmopolitan Istanbul, on the Bosphorus Strait, is home to the iconic Hagia Sophia, with its soaring dome and Christian mosaics, the massive 17th-century Blue Mosque and the circa-1460 Topkapı Palace, former home of sultans.

 • نام : احسان

  Its neighboring countries: Syria, Greece, Iraq, Iran, Azerbaijan, Armenia, Bulgaria, Georgia

 • نام : احسان

  a large mainly domesticated game bird native to North America, having a bald head and (in the male) red wattles. It is a popular food on festive occasions such as Christmas and (in the US) Thanksgiving.

 • نام : پیمان

  Let's talk Turkey.

 • نام : پیمان

  I'm learning Turkish.

 • نام : پیمان

  Where in Turkey do you live?

 • نام : پیمان

  Her boyfriend is Turkish.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت