ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 8 100 1

معنی کلمه Trial

معنی Trial از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Trial

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • hosein
  1397/02/14 Friday, May 4, 2018

  a formal examination of evidence by a judge, typically before a jury, in order to decide guilt in a case of criminal or civil proceedings.

 • hosein
  1397/02/14 Friday, May 4, 2018

  "the newspaper accounts of the trial"

 • hosein
  1397/02/14 Friday, May 4, 2018

  synonyms: court case, case, lawsuit, suit, hearing, enquiry, tribunal

 • hosein
  1397/02/14 Friday, May 4, 2018

  a test of the performance, qualities, or suitability of someone or something.

 • پیمان
  1397/08/02 Wednesday, October 24, 2018

  The trail was not clearly marked.

 • پیمان
  1397/08/02 Wednesday, October 24, 2018

  The trail has gone cold.

 • پیمان
  1397/08/02 Wednesday, October 24, 2018

  I like walking on dusty and rocky trails.

 • پیمان
  1397/08/02 Wednesday, October 24, 2018

  The typhoon left behind a trail of destruction.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت