ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Tanzania

توسعه کلمه Tanzania

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سعید

  United Republic of Tanzania is a country in East Africa within the African Great Lakes region. It is bordered by Kenya and Uganda to the north; Rwanda, Burundi, and the Democratic Republic of the Congo to the west; Zambia, Malawi, and Mozambique to the south; and the Indian Ocean to the east. Kilimanjaro, Africa's highest mountain, is in northeastern Tanzania.

 • نام : احسان

  A country in East Africa with a coastline on the Indian Ocean; population 41,048,500 (est. 2009)

 • نام : احسان

  official languages, Swahili and English; capital, Dodoma. Tanzania consists of a mainland area (the former Tanganyika) and the island of Zanzibar

 • نام : احسان

  a beautiful country situated along the east african coast.

 • نام : احسان

  This name is derived from 'idodomia'

 • نام : حسن

  I know it 's wrong but when i hear this name imagine wild tribes

 • نام : پیمان

  Why we are not in Tanzania and they.?

 • نام : پیمان

  Chairman of Without Mother Organization, Tanzania.

 • نام : پیمان

  This was the year when GPRS was first introduced in Tanzania.

 • نام : پیمان

  She told me about how Kenya had more opportunities for painters than Tanzania.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت