ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Syria

توسعه کلمه Syria

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : محمدعلي

  Nobody know how is responsible for ruin in Syria!!!

 • نام : محمدعلي

  All historical antiques is destroyed by the war in Syria!!

 • نام : احسان

  Syria was the site of various early civilizations, notably that of the Phoenicians.

 • نام : احسان

  Falling successively within the empires of Persia, Macedon, and Rome, it became a centre of Islamic power and civilization from the 7th century and a province of the Ottoman Empire in 1516.

 • نام : احسان

  The name Syria has since the Roman Empire's era historically referred to the region of Syria

 • نام : احسان

  Syria was a province of the Ottoman Empire from 1516 until 1918, and the part comprising present-day Syria and Lebanon became a French League of Nations mandate in 1920.

 • نام : پیمان

  Syria is impossible.

 • نام : پیمان

  16 Syria was your merchant.

 • نام : پیمان

  in Syria, where many Jews resided.

 • نام : پیمان

  located on the route to Syria from.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت