ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Spain

توسعه کلمه Spain

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : محمدعلي

  Spain is one of the European member!

 • نام : احسان

  country in southwestern Europe

 • نام : احسان

  Spain, on Europe’s Iberian Peninsula, is really 17 autonomous regions, each with its own geography and culture.

 • نام : احسان

  The capital, Madrid, is home to the Royal Palace and singular Prado museum, housing works by European masters, and Segovia to the north has a fairy-tale medieval castle and Roman aqueduct.

 • نام : احسان

  Catalonia’s capital, Barcelona, is defined by Antoni Gaudí’s quirky modernist architecture, including the Sagrada Família basilica.

 • نام : سعید

  a parliamentary monarchy in southwestern Europe on the Iberian Peninsula; a former colonial power

 • نام : پیمان

  Hundred of migrates cross Spain.

 • نام : پیمان

  Spain's Princess Cristina acquitted, husband jailed

 • نام : پیمان

  Spain's banking clean-up

 • نام : پیمان

  Seven things Americans need to know before visiting Spain

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت