ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 12 100 1

معنی کلمه Solve

معنی Solve از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Solve

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1395/05/02 Saturday, July 23, 2016

  solution (n)

 • بهتاش
  1395/05/02 Saturday, July 23, 2016

  soluable (adj)

 • بهتاش
  1395/05/02 Saturday, July 23, 2016

  solvant (n)

 • بهتاش
  1395/05/02 Saturday, July 23, 2016

  we should think more to find a way to practically solve the problem.

 • hosein
  1396/10/21 Thursday, January 11, 2018

  find an answer to, explanation for, or means of effectively dealing with (a problem or mystery).

 • hosein
  1396/10/21 Thursday, January 11, 2018

  "the policy could solve the town's housing crisis"

 • hosein
  1396/10/21 Thursday, January 11, 2018

  synonyms: find an/the answer to, find a/the solution to, answer, resolve

 • hosein
  1396/10/21 Thursday, January 11, 2018

  encode, complicate, obfuscate

 • پیمان
  1397/04/07 Thursday, June 28, 2018

  I’ll solve it.

 • پیمان
  1397/04/07 Thursday, June 28, 2018

  solve them without you.

 • پیمان
  1397/04/07 Thursday, June 28, 2018

  going to solve anything.

 • پیمان
  1397/04/07 Thursday, June 28, 2018

  Exercise can solve that.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت