ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Slovenia

توسعه کلمه Slovenia

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : احسان

  Slovenia, a country in Central Europe, is known for its mountains, outdoor recreation and ski resorts.

 • نام : احسان

  Slovenia (Slovenija) is a member of the European Union, Schengen Agreement and NATO.

 • نام : احسان

  formerly a constituent republic of Yugoslavia; population 2,005,700 (est. 2009)

 • نام : احسان

  A country of central Europe

 • نام : سعید

  a mountainous republic in central Europe; formerly part of the Habsburg monarchy and Yugoslavia; achieved independence in 1991

 • نام : پیمان

  Slovenia passes law enforcing plain tobacco packaging from 2020.

 • نام : پیمان

  Putin welcomes Slovenia's offer to host meeting with Trump.

 • نام : پیمان

  Slovenia nuclear plan Krsko begins restart.

 • نام : پیمان

  Melania Trump boosts Slovenia tourist.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت