ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Senegal

توسعه کلمه Senegal

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : احسان

  country in western Africa ... formerly part of French West Africa

 • نام : احسان

  Senegal is a country on Africa’s west coast known for its French colonial heritage and natural attractions.

 • نام : احسان

  Senegal's economy is centered mostly on commodities and natural resources.

 • نام : سعید

  a republic in northwestern Africa on the coast of the Atlantic; formerly a French colony but achieved independence in 1960

 • نام : پیمان

  'It happened many years ago in Senegal.

 • نام : پیمان

  The Senegal Bushbaby is relatively common and has a broad.

 • نام : پیمان

  In January 2011, Jermaine and his wife, Halima, went to Senegal to visit friends.

 • نام : پیمان

  Affected major rivers would be of course, the Nile, Senegal, Congo, Euphrates, and the Indus, which is in Pakistan.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت